29 lis

Audytowanie krok po kroku, czyli jak zostać kompetentnym audytorem systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02. Kurs audytora wewnętrznego.

Szkolenie dla osób zainteresowanych zapoznaniem się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz aktualnymi wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji.
30 lis

Doskonalenie kompetencji w obszarze wykonywania badan metodami klasycznymi ( metody wagowe, potencjometryczne, miareczkowanie, spektrofotometryczne).

Szkolenie dla osób pracujących w laboratorium, przygotowujących się do wykonywania badań w analizach klasycznych w tym metodami spektrofotometrycznymi.
30 lis

Współczesny marketing usług laboratoryjnych w social mediach

Jeśli szukasz sposobów na wyróżnienie się spośród konkurencji i promowanie własnych usług, na szkleniu dowiesz się o najnowszych trendach w marketingu.
30 lis

Metody klasyczne w laboratorium fizykochemicznym, metody pomiarowe - zapewnienie spójności pomiarowej w badaniach spektrofotometrycznych, pehametrycznych, konduktometrycznych oraz przy pomiarach masy (wagi oraz wzorce masy).

Szkolenie dla pracowników Laboratorium, dzięki któremu poznasz podstawowe pojęcia dotyczące badań spektrofotometrycznych, pehametrycznych , konduktometrycznych oraz masy.
30 lis

Pożywki mikrobiologiczne- kontrola i zapewnienie jakości w odniesieniu do aktualnych wymagań.

Jeśli jesteś pracownikiem laboratorium mikrobiologicznego po szkoleniu właściwie wybierzesz, przygotujesz lub pozyskasz pożywki odpowiednie dla Twojego laboratorium.
30 lis
30 lis
1 gru

Obowiązki laboratoriów jako użytkowników substancji i mieszanin chemicznych. Wymagania prawne REACH i CLP.

Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami, BHP, ochronę środowiska i zaopatrzenie w laboratorium, dzięki któremu poszerzysz wiedzę i nabędziesz praktycznych umiejętności w ww. zakresie.
1 gru

Pobieranie próbek powietrza, pomiary narażenia inhalacyjnego na aerozole oraz czynniki chemiczne. Strategie badań zgodności z wartościami dopuszczalnymi.

Szkolenie dla pracowników laboratorium akredytowanego w obszarze badania środowiska pracy zgodnie z normami PN-Z-04507:2022-05 i PN-Z-04508:2022-05.
12 gru
h. 09:00

Program Rozwoju Zawodowego - Specjalista ds. walidacji i oceny niepewności Poziom II

Kompleksowe szkolenie obejmujące 3 poziomy zaawansowania. Czas trwania: 8 dni (łącznie 64 h dydaktyczne).
19 gru
h. 09:00

Program Rozwoju Zawodowego - Specjalista ds. walidacji i oceny niepewności Poziom III

Kompleksowe szkolenie obejmujące 3 poziomy zaawansowania. Czas trwania: 8 dni (łącznie 64 h dydaktyczne).
5 gru

Kalendarium specjalisty ochrony środowiska – co kiedy i do kogo? O czym należy pamiętać?

Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska w zakładzie przemysłowym, na którym poznasz obowiązki w zakresie sprawozdawczości.
6 gru

Paliwa alternatywne. Stałe paliwa wtórne (SRF) - aktualne metody znormalizowane. Metody oznaczania zawartości biomasy.

Szkolenie dla osób zajmujących się badaniem paliw alternatywnych ,stałych paliw wtórnych (SRF) w zakresie badań chemicznych oraz wyznaczania właściwości fizycznych , w tym także zawartości biomasy w paliwie alternatywnym.
6 gru

Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium.

Jeśli jesteś odpowiedzialny za bhp w laboratorium na szkoleniu dowiesz się jak zarządzać chemikaliami z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach prawnych.
6 gru

Jak udokumentować przegląd zarządzania w świetle wymagań nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Jeśli jesteś odpowiedzialny za system zarządzania jakością w laboratorium, na szkoleniu zapoznasz się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
6 gru

Pobieranie próbek wód i ścieków do badań z uwzględnieniem znowelizowanych norm w tym PN-EN ISO 5667-1:2023-10. Jak zapewnić właściwą jakość procesu pobierania próbek, ocena niepewności, zapewnienie spójności i unikanie błędów.

Szkolenie z zakresu pobierania próbek wody i ścieków, dzięki któremu poznasz wytyczne m.in. normy PN-EN ISO 5667-1:2022-07 i zwiększysz zyski swojego Laboratorium.