30 cze

Przeprowadzenie audytu pionowego w laboratorium mikrobiologicznym.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
4 lip

Omówienie metodyki postępowania w ustanowieniu, wdrożeniu i udokumentowaniu systemu zarządzania w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
12 lip

Oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej wody – podstawy teoretyczne i realizacja metod badawczych

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
12 lip

Badania i interpretacja wyników analiz anionów i kationów w próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wód z pływalni.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
14 lip

Walidacja metod chromatograficznych w praktyce laboratoryjnej

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
26 lip

Statystyka w laboratorium - przygotowanie do walidacji i oceny niepewności oraz analizy wyników badań- dla początkujących

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
26 lip

Raportowanie wyników w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymagań akredytacyjnych.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
2 sie

Praktyczne podejście do oceny ryzyka jako narzędzia w zarządzaniu akredytowanym laboratorium.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
4 sie
9 sie

Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
10 sie

Zarządzanie elastycznym zakresem akredytacji w praktyce laboratorium badawczego po nowelizacji dokumentu DA-10.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
11 sie

Monitorowanie pracy i kompetencji personelu w procesie zapewnienia wiarygodności wyników badań. Rola i zadanie kierownika technicznego.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
18 sie

Walidacja i szacowanie niepewności, jako proces w rozumieniu zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
22 sie

Doskonale kompetencji audytora i stosowanych technik audytowania.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
25 sie

Doskonalenie kompetencji w obszarze wykonywania badan metodami klasycznymi ( metody wagowe, potencjometryczne, miareczkowanie, spektrofotometryczne).

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
7 wrz

Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS. Warsztaty laboratoryjne.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.