29 lis

Obowiązki laboratoriów jako użytkowników substancji i mieszanin chemicznych. Wymagania prawne REACH i CLP.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
29 lis

Chromatografia gazowa dla zaawansowanych z elementami walidacji metody i procedury oceny niepewności pomiaru.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
29 lis

Wymagania dotyczące pomiarów poziomu hałasu oraz dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
30 lis

Badania molekularne - PCR i Real-time PCR w laboratorium akredytowanym.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
1 gru

Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy z uwzględnieniem nowego wydania normy PN-EN 12464-1:2022-01.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
1 gru

Walidacja metod i ocena niepewności w obszarze badań organoleptycznych/sensorycznych, w tym metody opisowej

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
1 gru
5 gru

Ryzyka i szanse - jak i gdzie je identyfikować. Jak je skutecznie wykorzystać do doskonalenia systemu zarządzania w laboratorium mikrobiologicznym

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
5 gru
h. 09:00

Program Rozwoju Zawodowego - Specjalista ds. Chromatografii gazowej_I

Kompleksowe szkolenie obejmujące 3 poziomy zaawansowania. Czas trwania: 7 dni (łącznie 56 h dydaktycznych).
7 gru

Efektywna sprzedaż usług laboratoryjnych- NOWOŚĆ.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
8 gru

Wykorzystanie spektroskopii w podczerwieni FT-IR w badaniach substancji ciekłych. Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
8 gru

Optymalizacja metody i rozwiązywania problemów w HPLC dla zaawansowanych

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 gru

Wyznaczanie niepewności pomiaru ilościowych metod mikrobiologicznych oraz ocena zmienności wyników w obszarze badań wody wg PN-ISO 29201:2022-02

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.