27 wrz

Audytowanie krok po kroku, czyli jak zostać kompetentnym audytorem systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.Kurs auditora wewnętrznego.

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
28 wrz

Ocena niepewności pomiaru w laboratorium fizykochemicznym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02-warsztaty.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
29 wrz
29 wrz

Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie - podejście praktyczne. Nowe wymagania od 2021 r.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
29 wrz

Badanie hałasu przemysłowego i komunikacyjnego zgodnie z metodykami referencyjnymi. Zapewnienie spójności pomiarowej. Ocena niepewności.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
4 paź

Ustawa Prawo Wodne a wyzwania względem administracji i inwestora. Operaty wodnoprawne.

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Kraków/ONLINE
4 paź
11 paź

Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego: procesy, ryzyko, szanse.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
13 paź

ABC Gospodarki odpadami – Jak zminimalizować sankcje – porady praktyczne.

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Warszawa/ONLINE
13 paź

XII Warsztaty Emisyjne pod Patronatem PSLE.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
14 paź

Procedura wydawania decyzji środowiskowej, zaskarżania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz związanych z nią decyzji zezwalającej na realizację inwestycji - najnowsze zmiany.

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Warszawa/ONLINE
12 paź

Potwierdzenie ważności wyniku metody mikrobiologiczne i molekularne. Prowadzenia i ocena kart kontrolnych. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
13 paź

Efektywna realizacja, wykorzystanie i doskonalenie auditów wewnętrznych w Laboratorium Badawczym wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Warszawa/ONLINE
13 paź

Wybór, weryfikacja, walidacja i ocena niepewności fizykochemicznych metod badawczych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Warszawa/ONLINE
13 paź

Techniczne aspekty wykonywania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
13 paź

Węgiel kamienny i brunatny- metody znormalizowane. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań wg norm PN i norm serii ISO, precyzja pobierania, przygotowania i wykonania badań. Wyznaczanie podstawowych parametrów jakościowych wg norm PN i norm serii ISO

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Warszawa/ONLINE
13 paź

Szacowanie niepewności, zachowanie spójności pomiarowej i potwierdzenie ważności wyników pobierania próbek powietrza w środowisku pracy.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.