Status szkolenia

SZKOLENIE on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Zarządzając normami 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 powinieneś:
 • Poznasz techniki skutecznego zarządzania swoim obszarem.
 • W sposób efektywny będziesz zarządzać wymaganiami prawnymi.
 • Zapewnisz jednolite metody, schematy postępowania w Twoim obszarze dla wszystkich mających na niego wpływ.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Pracownikach odpowiedzialnych za obszary ISO, Ochrony środowiska, BHP i P.poż.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Zyskasz praktyczne przykłady wdrażania, utrzymania, doskonalenia systemu 9001, 14001, 45001.
 • Zyskasz praktyczne przykłady dokumentacji, wzorów, instrukcji, polityk, metod oceny, wskaźników.
 • Poznasz metody skutecznego zarządzania i utrzymanie systemów .
Program szkolenia:

WYMAGANIA NORMY 14001:2015

 • Historia i struktura normy
 • Podstawowe definicje i ich praktyczne zastosowanie
 • Kontekst organizacji, zainteresowane strony z zakresu 14001
 • Rola osób w organizacji mających wpływ na utrzymanie sytemu
 • Polityka środowiskowa – wymagania/przykłady, rozpowszechnianie
 • Identyfikacja ryzyka i szans – praca na przykładach
 • Aspekty środowiskowe – zasady identyfikowania i aktualizacji
 • Wymagania prawne, ocena zgodności – jak często identyfikować, przykład wymagań prawnych
 • Planowanie systemu w celu utrzymania
 • Identyfikacja celów i ich mierzalność za pomocą wskaźników – praca na przykładach
 • Zasoby, kompetencje, kształtowanie świadomości, komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w organizacji
 • Udokumentowanie informacje – wykaz, praca na przykładach
 • Działania operacyjne i ich dokumentowanie, praca na przykładach
 • Monitorowanie, ocena i analiza skuteczności systemu przy pomocy dostępnych metod
 • Zasady prowadzania przeglądu zarządzania i proces doskonalenia systemu

WYMAGANIA NORMY 45001:2018

 • Historia i struktura normy
 • Podstawowe definicje OH&S i ich praktyczne zastosowanie
 • Kontekst organizacji, zainteresowane strony z zakresu 45001
 • Rozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników i stron zainteresowanych
 • Zasady wyznaczania zakresu systemu – praca na przykładach
 • Rola kierownictwa w systemie oraz zakresy odpowiedzialności
 • Polityka systemu BHP– wymagania/przykłady, rozpowszechnianie
 • Identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka i szans – praca na przykładach
 • Wymagania prawne, ocena zgodności – jak często identyfikować, przykład wymagań prawnych
 • Działania planistyczne i ich rola w systemie BHP
 • Identyfikacja celów i ich mierzalność za pomocą wskaźników – praca na przykładach
 • Zasoby, kompetencje, kształtowanie świadomości, komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w organizacji
 • Udokumentowanie informacje – wykaz, praca na przykładach
 • Działania operacyjne i ich dokumentowanie, praca na przykładach
 • Eliminacje zagrożeń i zmniejszenie ryzyka w organizacji – praktyczne przykłady
 • Zarządzanie zmianą i zasady współpracy z dostawcami, podwykonawcami
 • Przykłady wymaganych procedur, instrukcji
 • Monitorowanie, ocena i analiza skuteczności systemu przy pomocy dostępnych metod
 • Zasady prowadzania przeglądu zarządzania i proces doskonalenia systemu

WYMAGANIA NORMY 9001:2015

 • Historia i struktura normy
 • Podstawowe definicje ich praktyczne zastosowanie
 • Kontekst organizacji, zainteresowane strony z zakresu 9001
 • Orientacja na klienta, polityka jakości i zasady jej komunikowania
 • Zasady planowania systemu jakości i zmian
 • Wsparcie systemu, ocena wymagań prawnych– przykłady
 • Działania operacyjne mające zastosowanie w systemie jakości
 • Projektowanie i rozwój – dane wejściowe i wyjściowe
 • Zasady nadzoru na systemem
 • Nadzorowanie produkcji, identyfikacja, identyfikowalność, własność klienta
 • Identyfikacja aspektów mających wpływ na utrzymanie systemu
 • Monitorowanie, ocena i analiza skuteczności systemu przy pomocy dostępnych metod
 • Zasady prowadzania przeglądu zarządzania i proces doskonalenia systemu

ELEMENTY WSPÓLNE NORM 9001, 14001, 45001 – SYSTEM ZINTEGROWANY

DLACZEGO WARTO WDROŻYĆ, UTRZYMAĆ I DOSKONALIĆ SYSTEMY

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PODCZAS WDRAŻANIA I UTRZYMANIA SYSTEMÓW

CO NAS ZNIECHĘCA DO SYSTEMÓW I JAK TEGO UNIKNĄĆ

Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie rozporządzenia REACH i CLP oraz zarządzania zintegrowanymi systemami jakości. Szef działu BHP i Ochrony Środowiska. Szkolenia prowadzi z niezwykłą starannością i zaangażowaniem, doskonale łączy wiedzę naukową z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 20.04.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 21.04.2021 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia zarządzania wg 17025
Numer szkolenia: 21/04/L/ON2/GML
Zaczyna się:20/04/2021
Kończy się:21/04/2021
Lokalizacja:ONLINE