Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 100 zł zniżki!

Tylko do 20.04.2021 r.

 Status szkolenia

SZKOLENIE on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Pobierając próbki / wykonując analizy powinieneś znać : 
 • minimalną liczbę próbek pierwotnych, którą należy pobrać z danej partii paliwa i sposób wyznaczania minimalnej wielkości próbki pierwotnej,
 • metody pobierania i przygotowania próbek do badań, wyposażenie do pobierania próbek,
 • postępowanie z próbkami, sposób ich składowania, przechowywania,
 • wymagane zapisy z pobierania i przygotowania próbek do badań,
 • metodykę badawczą podstawowych parametrów stałych paliw wtórnych, która jest ściśle zdefiniowana i określona w normach EN,
 • wyposażenie do wykonywania badań podstawowych parametrów stałych paliw wtórnych.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • personelu laboratoriów zajmującym się badaniem paliw alternatywnych ,stałych paliw wtórnych (SRF) w zakresie badań chemicznych oraz wyznaczania właściwości fizycznych , w tym także zawartości biomasy w paliwie alternatywnym,
 • personelu pobierającym próbki pierwotne ww. paliwa oraz o personelu przygotowującym próbki do badań z próbek ogólnych i/lub próbek laboratoryjnych,
 • personelu kontroli jakości różnych firm zajmujących się oceną jakości ww. np. paliw z produkcji oraz z dostaw w odniesieniu do pobierania i przygotowania próbek do badań.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • zapoznasz się z metodami pobierania oraz przygotowania próbek do badań stałych paliw wtórnych wg norm EN, dzięki czemu pobrana i przygotowana próbka będzie reprezentatywna dla badanej partii, dowiesz się jak ocenić, czy dana próbka jest właściwa do zastosowania w laboratorium,
 • zapoznasz się z metodą sprawdzania poprawności doboru minimalnej liczby próbek pierwotnych przy ocenie niepewności pomiaru, wyznaczenia niepewności pobierania, przygotowania i analizy próbek, co pomoże Ci uzupełnić Twoją wiedzę w zakresie oceny wiarygodności uzyskanych parametrów jakościowych paliwa,
 • zostaną przedstawione znormalizowane metody badawcze oznaczania podstawowych parametrów jakościowych stałych paliw wtórnych wg norm EN,
 • zapoznasz się z przykładowym wyposażeniem laboratorium analiz paliw stałych, niezbędnym do wykonywania badań podstawowych parametrów stałych paliw wtórnych.
Program szkolenia
 • metody pobierania próbek stałych paliw wtórnych wg PN-EN 15442:2011,
 • metody przygotowania próbki laboratoryjnej wg PN-EN 15443:2011,
 • metody przygotowania próbki do badań z próbki laboratoryjnej wg PN-EN 15413:2011,
 • omówienie wyznaczania niepewności pobierania, przygotowania i analizy próbek,
 • badania jakościowe stałych paliw wtórnych wg metod znormalizowanych opisanych w normach:
  • oznaczanie zawartości wilgoci całkowitej wg CEN/TS 15414-1:2010, CEN/TS 15414-2,
  • oznaczanie zawartości wilgoci w próbce analitycznej wg PN-EN 15414-3,
  • oznaczanie zawartości popiołu wg PN-EN 15403:2011,
  • oznaczanie zawartości siarki całkowitej wg PN-EN 15408:2011,
  • oznaczanie zawartości węgla całkowitego, wodoru i azotu wg PN-EN 15407:2011,
  • oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej wg PN-EN 15400:2011,
 • metody wspomagające badania jakościowe stałych paliw wtórnych:
  • oznaczanie zawartości biomasy w stałych paliwach wtórnych wg PN-EN 15440:2011.
Nasz Ekspert

Wieloletni kierownik akredytowanych laboratoriów paliw stałych, kierujący jednocześnie badaniami oraz pobieraniem próbek paliw stałych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń teoretycznych i praktycznych w zakresie wykonywania badań oraz pobierania i przygotowania próbek paliw stałych, oraz w zakresie nadzoru nad organizacją i modernizacją laboratoriów paliw stałych. Audytor i ekspert techniczny współpracujący od wielu lat z jednostką akredytującą laboratoria badawcze. Dzięki licznym audytom prowadzonym w laboratoriach w całej Polsce dopasowuje przykłady omawiane na szkoleniu do specyfiki pracy uczestników.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 21.04.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 22.04.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 880,00 zł brutto: 1082,40 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 770,00 zł brutto: 947,10 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badania paliw
Numer szkolenia: 21/04/L/ON2/UR
Zaczyna się:21/04/2021
Kończy się:22/04/2021
Lokalizacja:ONLINE