Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

UWAGA: Zmiana terminu szkolenia- na 28.01.2020 

Dlaczego warto?
Cel szkolenia:
 • Podstawowym celem szkolenia jest  przedstawienie możliwości, jakie niesie ze sobą  efektywnie zrealizowany Przegląd Zarządzania zarówno dla optymalizacji zadań pełnomocników systemu zarzadzania jak i kadry zarządzającej.

To szkolenie skierowane jest do:
 • Personelu kierowniczego odpowiedzialnego za system zarządzania w tym planowanie i realizacje Przeglądów Zarządzania
 • Kadry zarządzającej personelem
 • Osób przygotowujących się do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. jakości
Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się :
 • Jak właściwie przygotować się do Przeglądu Zarządzania
 • Jak egzekwować przygotowanie danych do Przeglądu Zarządzania przez pracowników
 • Jakie narzędzia wykorzystać aby obiektywnie zebrać informacje od klientów i personelu
 • Jakie są najistotniejsze elementy omawiane podczas Przeglądu Zarządzania, które możemy wykorzystać
 • Jakie dane wejściowe omawiać podczas Przeglądu zarządzania
 • Dlaczego wymagane dane wyjściowe są najistotniejszym elementem Przeglądu Zarządzania
Program szkolenia
 • Omówienie wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczących Przeglądu zarządzania z uwzględnieniem Opcji A oraz Opcji B

 • Omówienie danych wejściowych do przeglądu zarządzania w tym jakie informację są istotne podczas omawiania tematów związanych z:

  • zmianami czynników wpływających na funkcjonowanie laboratorium
  • poziomem realizacji wyznaczonych celów
  • realizacją i stopniem wdrożenia polityk oraz procedur
  • efektywnością działań podjętych na skutek poprzednich przeglądów zarządzania
  • audytami wewnętrznymi w tym omówienie zasobów w ramach realizacji audytów wewnętrznych i doborem odpowiednich audytorów
  • ocenami przez jednostki zewnętrzne w tym obszary stwierdzonych niezgodności i spostrzeżeń oraz podejmowanych działań
  • analizą informacji zwrotnych od klientów oraz personelu
  • oceną sposobu i efektów rozpatrywania skarg
  • podjętymi działaniami w ramach doskonaleń oraz ich skutecznego wdrożenia
  • wynikami identyfikacji ryzyka oraz szans w tym metodami ich identyfikacji
  • analizą wyników uzyskanych podczas realizacji monitorowania ważności wyników badań
  • zasobami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Laboratorium

   

 • Wskazanie jakie inne istotne czynniki należy uwzględnić podczas Przeglądu zarządzania
 • Dane wyjściowe –przydatność w zarządzaniu praca w Laboratorium
Nasz Ekspert

Konsultant w obszarze systemów zarządzania oraz działalności technicznej laboratoriów badawczych i organizatorów badań biegłości. Specjalista ds. jakości, posiadający wieloletnie doświadczeniem w kierowaniu pracą laboratorium badawczego. Czynny auditor wewnętrzny z zakresu systemu zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025 oraz auditor techniczny z zakresu badań i pobierania próbek środowiska ogólnego. Od ponad dekady swoje doświadczenie buduje min. poprzez prowadzenie szkoleń oraz ciągłe doskonalenie umiejętności poprzez współpracę min. z jednostkami naukowymi. Do 2020r. pełniła funkcję przewodniczącej Grupy Roboczej ds. Certyfikowanych Materiałów Odniesienia powołanej przez Główny Urząd Miar w chwili obecnej Członek Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego GUM ds. energii i ochrony środowiska.
Ekspert w zakresie: Systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17043:2011, PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03, PN- ISO 9001:2015-10 oraz metod spektroskopowych (FAAS, HGAAS, CVAAS, ETAAS).

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 28.01.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia zarządzania wg 17025
Numer szkolenia: ON1/ESI/01/21
Zaczyna się:28/01/2021
Kończy się:28/01/2021
Lokalizacja:ONLINE