Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 100 zł zniżki!

Tylko do 18.05.2021 r.

Status szkolenia

SZKOLENIE on-line na żywo.

Więcej informacji


Pobierając próbki /wykonując analizy powinieneś znać:
 • metody wyznaczania minimalnej liczby próbek pierwotnych w zależności od wielkości partii węgla, rodzaju węgla oraz zastosowanej metody pobierania: PN lub ISO,
 • sposób wyznaczania (obliczania) minimalnej wielkości próbki pierwotnej w zależności od wielkości ziarna oraz zastosowanej metody pobierania (PN lub ISO),
 • metody pobierania próbek, wyposażenie do pobierania próbek,
 • metody przygotowania próbek do badań wg PN i ISO w zależności od zastosowanej metody PN lub ISO,
 • postępowanie z próbkami, sposób ich składowania, przechowywania,
 • wymagane zapisy z pobierania i przygotowania próbek do badań,
 • metodyki badawcze podstawowych parametrów węgla, które są ściśle zdefiniowane i określone w normach PN oraz ISO.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • personelu laboratoriów zajmujących się badaniem węgla kamiennego i brunatnego w zakresie badań chemicznych oraz wyznaczania właściwości fizycznych,
 • personelu pobierającym próbki węgla kamiennego i brunatnego wg norm PN lub ISO oraz o personelu przygotowującym próbki do badań z próbek ogólnych i/lub próbek laboratoryjnych,
 • personelu związanego z kontrolą jakości w przedsiębiorstwie oraz oceną jakości węgla kamiennego i brunatnego z kopalń oraz z dostaw w odniesieniu do pobierania i przygotowania próbek do badań, wykonywania analiz sitowych dla celów kontrolnych. 
Biorąc udział w szkoleniu:
 • zapoznasz się z metodami pobierania oraz przygotowania próbek do badań węgla wg norm PN i ISO, dzięki czemu pobrana i przygotowana próbka będzie reprezentatywna dla badanej partii, dowiesz się jak ocenić, czy dana próbka jest właściwa do zastosowania w laboratorium,
 • zapoznasz się z metodą sprawdzania poprawności doboru minimalnej liczby próbek pierwotnych przy ocenie niepewności pomiaru, wyznaczenia precyzji pobierania, przygotowania i analizy próbek, co pomoże Ci uzupełnić Twoją wiedzę w zakresie oceny wiarygodności uzyskanych parametrów jakościowych paliwa,
 • zostaną przedstawione znormalizowane metody badawcze oznaczania podstawowych parametrów jakościowych węgla kamiennegoi brunatnego wg norm PN i ISO oraz różnice między nimi, co pozwoli na zapoznanie się z wymaganiami norm opisujących poszczególne metody badawcze,
 • zapoznasz się z zasadami poprawnego i zgodnego z wymaganiami norm przedstawiania wyniku w metodach oznaczania ciepła spalania i obliczania wartości opałowej węgla,zapoznasz się z przykładowym wyposażeniem laboratorium analiz paliw stałych, niezbędnym do wykonywania badań podstawowych parametrów węgla.
Program szkolenia:
 • pobieranie i przygotowanie próbek węgla kamiennego i brunatnego oraz wyznaczanie precyzji pobierania, przygotowania i analizy próbek wg PN-G-04502:2014-11,
 • pobieranie i przygotowanie próbek węgla kamiennego wg PN-ISO 18283:2008+AC1:2009 oraz wg
  PN-ISO13909-4:2005,
 • pobieranie próbek węgla brunatnego wg PN-ISO 5069-1:2002,
 • przygotowanie próbek węgla brunatnego wg PN-ISO 5069-2:2000,
 • badania jakościowe węgla kamiennego i brunatnego wg metod znormalizowanych opisanych w normach PN i w normach serii ISO, w tym podobieństwa i różnice:
  • oznaczanie wilgoci całkowitej wg PN-80/G-04511, PN-G-04611:2020-06, PN-ISO 589:2006, PN-ISO 5068:2004,
  • oznaczanie wilgoci w próbce analitycznej wg PN-80/G-04511, PN-G-04560:1998, PN-ISO 11722:2009,
   PN-ISO 5068:2004,
  • oznaczanie zawartości popiołu wg PN-80/G-04512+Az1:2002, PN-G-04560:1998, PN-ISO 1171:2002,
  • oznaczanie zawartości siarki całkowitej wg PN-G-04584:2001, ISO 19579:2006,
  • oznaczanie zawartości węgla całkowitego, wodoru i azotu wg PN-G-04571:1998, PKN-ISO/TS 12902, ISO 29541:2010,
  • oznaczanie zawartości części lotnych wg PN-G-04516:1998, ISO-562:2010,
  • oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej wg PN-81/G-04513, PN-ISO1928:2020-05,
 • metody wspomagające badania jakościowe węgla kamiennego:
  • analiza ziarnowa metodą przesiewania wg PN-ISO 1953:1999,
  • zdolność spiekania metodą Rogi wg PN-G-04508:2020-05.
Nasz Ekspert

Wieloletni kierownik akredytowanych laboratoriów paliw stałych, kierujący jednocześnie badaniami oraz pobieraniem próbek paliw stałych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń teoretycznych i praktycznych w zakresie wykonywania badań oraz pobierania i przygotowania próbek paliw stałych, oraz w zakresie nadzoru nad organizacją i modernizacją laboratoriów paliw stałych. Audytor i ekspert techniczny współpracujący od wielu lat z jednostką akredytującą laboratoria badawcze. Dzięki licznym audytom prowadzonym w laboratoriach w całej Polsce dopasowuje przykłady omawiane na szkoleniu do specyfiki pracy uczestników.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty


Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 18.05.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 19.05.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 880,00 zł brutto: 1082,40 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 770,00 zł brutto: 947,10 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badania paliw
Numer szkolenia: 21/05/L/ON2/UR
Zaczyna się:18/05/2021
Kończy się:19/05/2021
Lokalizacja:ONLINE