Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 100 zł zniżki!

Tylko do 21.06.2021 r.

Status szkolenia

Szkolenie ONLINE.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Pracując w laboratorium badań środowiska pracy powinieneś znać:
 • Aktualne wymagania i normy dotyczące pobierania próbek powietrza na stanowiskach pracy do oceny frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłów i czynników chemicznych
 • Wymagania dla wyposażenia pomiarowego, potwierdzenia sprawności, spójności pomiarowej
 • Metody szacowania niepewności i zasady podawania i zapisu wyniku z niepewnością.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach laboratoriów akredytowanych w obszarze badania środowiska pracy i laboratoriów ubiegających się o akredytację.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Uzupełnisz swoją wiedzę w zakresie zmian wprowadzonych w normach, aktach prawnych dzięki czemu będziesz na bieżąco ze wszystkimi obowiązującymi zasadami, co znacząco zoptymalizuje działania w laboratorium.
 • Poznasz sposoby potwierdzenia przedmiotowych metod badawczych, co zaowocuje usprawnieniem oraz ułatwieniem codziennej pracy w laboratorium.
 • Poznasz zasady szacowania niepewności dla przedmiotowych metod badawczych (ze szczególnym uwzględnieniem niepewności pobierania próbek powietrza – ostatnie zmiany), dzięki czemu usprawnisz swoje działania, oraz unikniesz powszechnie popełnianych błędów.
 • Poznasz zmiany w rozporządzeniu w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych i wynikające z nich obowiązki, co ułatwi Ci i usprawni ich wdrażanie w swoim Laboratorium, czeki czemu zaoszczędzisz czas i lepiej przygotujesz Zespół do zmian.
 • Poznasz aspekty funkcjonowania głowic do pobierania frakcji wdychanej i respirabilnej aerozoli, dzięki czemu wzbogacisz swój warsztat pracy oraz rozwiniesz swoją wiedzę.
Program szkolenia
 • Podstawowe pojęcia, właściwości aerozoli.
 • Proces oddychania, działanie aerozoli na organizm, frakcje aerozoli.
 • Obowiązujące normy.
 • Niezbędna aparatura pomiarowa i jej przygotowania:
  - wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych,
  - przegląd świadectw wzorcowania i określenie niepewności przyrządu: przepływomierz, waga,
  - kalibracja i sprawdzenie aspiratorów,
  - głowice probiercze wymagania PCA, frakcjonowanie, z uwzględnieniem PN-EN 13205:2004.
 • Zasady pobierania próbek powietrza:
  - dozymetria indywidualna;
  - transport i przechowywanie.
 • Walidacja metody badawczej:
  - granica oznaczenia ilościowego,
  - zakres metody,
  - walidacja metody pobierania próbek powietrza do oceny frakcji wdychalnej i respirabilnej aerozoli krystalicznej krzemionki oraz metali.
 • Wyznaczenie niepewności metody badawczej:
  - budżet niepewności z uwzględnieniem PN-EN 482:2016 i PN-EN 13890:2010,
  - niepewność analizy wagowej (co ważyć, jak ważyć),
  - niepewność kalibracji aspiratora,
  - niepewność objętości pobranego powietrza, frakcjonowanie,
  - Wyprowadzenie wzoru na niepewność wskaźnika narażenia.
 • Procedura pobierania próbek powietrza.
 • Pobieranie próbek powietrza metodą dozymetrii indywidualnej i ocena narażenia.
 • Podejście zaproponowane w normie PN-EN 689:2018 (strategie pobierania próbek).
 • Stwierdzenie zgodności wyników badania z wymaganiami.
Nasz Ekspert

Ekspert z zakresu pomiarów i oceny czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, wieloletni pracownik organów nadzoru nad warunkami pracy, autor książek, publikacji, artykułów poświęconych przedmiotowym zagadnieniom, auditor wewnętrzny.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania 

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 24.06.2021 od godz. 09:30
Zakończenie zajęć do godz. 14:30
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia środowiska pracy i BHP
Numer szkolenia: 21/06/L/ON1/AU
Zaczyna się:24/06/2021
Kończy się:24/06/2021
Lokalizacja:ONLINE