Status szkolenia

SZKOLENIE ONLINE. 

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Pracując jako specjalista ds. ochrony środowiska powinieneś znać:
 • Najnowsze zmiany regulacji w obszarze gospodarki odpadami
 • Nowe obowiązki w zakresie uzyskiwania pozwoleń na wytwarzanie odpadów
 • Obowiązki w zakresie uzyskiwania lub prolongaty zezwoleń na gospodarowanie odpadami - Czy Twój dotychczasowy odbiorca może je nadal realizować ?
 • Nowe zasady ponoszenia i przenoszenia odpowiedzialności za wytworzone odpady
 • Reguły wyboru odbiorców odpadów
 • Zasady wysyłki odpadów za granicę oraz ich przywozu do Polski
 • Zasady bezpiecznego postępowania z odpadami, w tym reguły ich transportu.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Osobach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, w tym zwłaszcza za gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwach.
 • Pracownikach administracji chcących pogłębić wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Uzyskasz wiedzę o wymaganiach prawnych regulujących sferę gospodarowania odpadami i ich praktycznych zastosowaniach, co pomoże Ci w prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy.
 • Wymienisz się doświadczeniami z ekspertem i innymi uczestnikami, co pomoże Ci uniknąć trudnych sytuacji oraz pomoże rozwiązać problemy.
Program szkolenia
 • Podstawy gospodarki odpadami
  • Podstawy prawne
  • Pojęcie odpadu
  • Zakres stosowania ustawy o odpadach
  • Uznanie substancji za produkt uboczny - nowe zasady rejestracji, okresy przejściowe
  • Klasyfikacja odpadów i zmiana katalogu odpadów
  • Zdefiniowanie odpadów niepalnych
  • Nowy rozdział w ustawie o odpadach - usuwanie odpadów.
 • Zmiany zrealizowane w 2018 r. i wprowadzone ustawami z dn. 04.07.2019 r. oraz z dn. 19.07.2019 r.
 • Rozporządzenia Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742).
 • Zmiany epizodyczne 2020 (ustawa z 23.01.2020  i „tarcza antykryzysowa”)
 • Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie
  • Reglamentacja wytwarzania odpadów
  • Pozwolenie zintegrowane i pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  • Wpis do rejestru wytwórców odpadów (BDO)
  • Magazynowanie odpadów - istotne zmiany:  zmiana czasu magazynowania odpadów, operat przeciwpożarowy, ograniczenia ilościowe, wstrzymanie działalności
  • Hierarchia gospodarki odpadami
  • Odpowiedzialność za odpady i jej przekazywanie - zwiększenie odpowiedzialności wytwórców za odpady niebezpieczne)
 • Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 • Zmiana terminu dostosowania zezwoleń do 05.03.2020 r. (objaśnienia Ministra Klimatu dot. rozumienia terminu!)
  operat przeciwpożarowy - omówienie zmian - dostosowanie do 22.08.2023,
  - monitoring wizyjny - obowiązek  monitoringu on-line wpisany do ustawy z dn. 19.07.2019 r.,
  - ograniczenia ilościowe zbierania,
  - zabezpieczanie roszczeń,
  - świadectwa niekaralności (złagodzenie kryteriów dla oświadczeń o niekaralności)
  • Warunki odmowy i cofnięcia zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
 • Transport odpadów - nowe wymagania wprowadzone w 2018 r.
  • Nowe wymagania wynikające ze zmian przepisów o odpadach 2019 i 2019 r.
  • Rejestracja działalności
  • Oznakowanie samochodów
  • Nowe sankcje karne dla transportujących odpady
  • Wymagania szczególne dla transportu odpadów niebezpiecznych
  • Doprecyzowanie przepisów dotyczących zatrzymania pojazdu transportującego odpady w przypadku naruszenia wybranych przepisów.
 • Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami
  • Ewidencja gospodarki odpadami i rozszerzony katalog zwolnień
  • Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami
  • Zmiany ustawy o odpadach (w tym działanie „tarczy antykryzysowej”) i jej konsekwencje w zakresie prowadzenia ewidencji (BDO).
 • Rozszerzona odpowiedzialność producenta; zmiany dokonane w 2017 r. oraz w 2019 r.
 • Kontrola u przedsiębiorcy
 • Nowe, wyższe administracyjne kary pieniężne za zbieranie i przetwarzanie odpadów niezgodnie z decyzją lub bez decyzji.
Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami i międzynarodowego przemieszczania odpadów, posiadający wieloletnie doświadczenie w przemyśle i administracji, od 1987 wykładowca na szkoleniach.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Informacje organizacyjne 

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 10.02.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 11.02.2021 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Ochrony Środowiska
Numer szkolenia: 21/02/O/ON2/WS
Zaczyna się:10/02/2021
Kończy się:11/02/2021
Lokalizacja:ONLINE