Status szkolenia

SZKOLENIE ONLINE.  

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Biorąc udział w szkoleniu:
 • poznasz kierunki zmian oraz regulacje prawne wynikające z nowej ustawy Prawo wodne, dzięki czemu zminimalizujesz stres związany z wejściem nowych regulacji i nowych organów,
 • zdobędziesz wiedzę w zakresie praw i obowiązków oraz wymogów formalno-prawnych wynikających z nowelizacji aktów prawnych, co usprawni proces adaptacji Twojej i Twojego zakładu pracy do nadchodzących zmian.
Wykonując zadania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej powinieneś znać:
 • aktualne regulacje prawne i organizacyjne wynikające z ustawy Nowe prawo wodne,
 • obowiązki w zakresie wymaganych prawem zgód wodnoprawnych: zgłoszeń, pozwoleń, ocen wodnoprawnych, decyzji uzgadniających opracowania planistyczne,
 • obowiązki związane z opłatami za usługi wodne z tytułu poboru wód i odprowadzania ścieków.
Program szkolenia
 • Omówienie regulacji zawartych w ustawie nowelizacji - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.
 • Gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz omówienie struktury zarządzania wodami.
 • Wątpliwości interpretacyjne związane z niektórymi definicjami Prawa Wodnego
 • Strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej
 • Opracowywanie analizy zagrożeń dla ujęć wody – niezbędne informacje, terminy opracowania, skutki wyników analizy
 • Plany gospodarowania wodami oraz cele środowiskowe dla jednolitych części wód w kontekście derogacje od osiągnięcia celów środowiskowych.
 • Rodzaje ścieków z miejsc magazynowania odpadów – warunki powstawania
 • Charakterystyka operatu wodnoprawnego.
 • Najistotniejsze zasady wydawania pozwoleń wodno-prawnych wg nowych uregulowań prawnych.
 • Dodatkowe wymogi przy funkcjonowaniu na terenie zagrożonym powodzią - decyzja zwalniająca z zakazu-
 • Inwestycje/działania wodne wymagające pozwolenia wodnoprawnego.
 • Pozwolenie wodnoprawne a zgłoszenie/pozwolenie budowlane.
 • Procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego.
 • Zasady prowadzenia kontroli gospodarowania wodami – organy uprawnione do kontroli.
 • Naliczanie opłat za usługi wodne.
 • Case study  orzecznictwa sądowego.
 • Dyskusja i pytania techniczne.
Nasz Ekspert

Wieloletni pracownik instytucji samorządowych i rządowych (w tym kontrolnych) oraz podmiotów gospodarczych zajmujący się tematyką gospodarki odpadami,  gospodarki wodnej, opłat za korzystanie ze środowiska itp.  Ekspert  szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Uczestnik posiedzeń Senackiej Komisji Ochrony Środowiska.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania 

Informacje organizacyjne

 *ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 05.02.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Ochrony Środowiska
Numer szkolenia: ON1/APK/02/20
Zaczyna się:05/02/2021
Kończy się:05/02/2021
Lokalizacja:ONLINE