Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie klienta wraz z warsztatami z poboru próbek z autocysterny.
 Status szkolenia

SZKOLENIE on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Wykonując pobór próbek powinieneś znać/posiadać
 • aktualne normy i akty prawne dotyczące poboru próbek,
 • aktualne wymagania stawiane osobom wykonującym czynności pobierania próbek,
 • wiedzę na temat wpływu pobierania próbek na wyniki badań,
 • umiejętności pobierania próbek wiarygodnych i reprezentatywnych.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach laboratoriów planujących akredytację z ręcznego pobierania próbek paliw i biopaliw ciekłych,
 • pracownikach laboratoriów posiadających akredytację z ręcznego pobierania próbek paliw i biopaliw ciekłych,
 • pracownikach instytucji kontrolnych sektor paliwowy.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz techniki ręcznego pobierania próbek paliw i biopaliw ciekłych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3170,
 • Poznasz technikę pobierania próbek z dystrybutorów detalicznych i zakładowych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14275,
 • Dowiesz się o aktualnych wymaganiach stawianych osobom wykonującym czynności pobierania próbek, co w znacznym stopniu podwyższy twoje bezpieczeństwo podczas pracy,
 • Zdobędziesz wiedzę na temat wpływu pobierania próbek na wyniki badań, dzięki czemu prawidłowo skonstruujesz budżet niepewności,
 • Zdobędziesz umiejętności pobierania próbek wiarygodnych i reprezentatywnych, co wpłynie na rzetelność pobierania próbek.
Program szkolenia: 
 • Aktualne wymagania normy PN-EN ISO 3170 „Ciekłe przetwory naftowe. Ręczne pobieranie próbek” oraz aktów prawnych dotyczących ręcznego pobierania próbek paliw płynnych i biopaliw,
 • Podstawowe definicje,
 • Sposoby ręcznego pobierania próbek:
  • Pobieranie próbek ze zbiorników,
  • Pobieranie próbek z pistoletu wydawczego dystrybutora,
  • Pobieranie próbek z opakowań,
  • Pojemniki na próbki.
 • Wyposażenie do ręcznego pobierania próbek oraz jego przeznaczenie,
 • Pobieranie próbek jednorodnych cieczy naftowych oraz ropy naftowej i innych niejednorodnych ciekłych produktów naftowych,
 • Aktualne wymagania normy PN-EN 14275 „Paliwa do pojazdów samochodowych. Ocena jakości benzyny silnikowej i oleju napędowego. Pobieranie próbek z dystrybutorów detalicznych i zakładowych”,
 • Wpływ pobierania próbki na wyniki badań,
 • Bezpieczeństwo i środki ostrożności podczas pobierania próbek.
Nasz Ekspert

Kierownik akredytowanego laboratorium paliw płynnych i ochrony środowiska, auditor i ekspert techniczny w zakresie badania paliw płynnych. Znakomity trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Dzięki licznym wizytacjom i audytom prowadzonym w laboratoriach różnych branż, zawsze dopasowuje przykłady omawiane na szkoleniu do specyfiki pracy uczestników.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 10.02.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badania paliw
Numer szkolenia: 21/02/L/ON1/PD
Zaczyna się:10/02/2021
Kończy się:10/02/2021
Lokalizacja:ONLINE