Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
Pracując w laboratorium powinieneś:
 • Znać aktualne wymagania w zakresie potwierdzania ważności wyników badań ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa w programach PT/ILC;
 • Umieć monitorować i zarządzać uzyskiwanymi wynikami jakości, wzorcowań oraz systemu sprawdzeń;
 • Znać aktualne wymagania i wytyczne dotyczące spójności pomiarowej w badaniach i wzorcowaniach
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Pracownikach akredytowanych laboratoriów badawczych oraz przygotowujących się do akredytacji;
 • Osobach zainteresowanych zmianami w zakresie potwierdzania ważności wyników zgodnie z nowym wydaniem normy 17025 oraz dokumentami DA-05 i DA-06;
 • Pracownikach wykonujących badania i odpowiedzialnych za monitorowanie jakości wyników;
 • Auditorach wewnętrznych oraz ekspertach technicznych  odpowiedzialnych w laboratoriach za właściwy nadzór nad wyposażeniem oraz monitorowanie i zarządzanie wynikami wzorcowań oraz sprawdzeń
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Nauczysz się interpretować i wykorzystywać wyniki programów badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych w praktyce laboratoryjnej;
 • Nabędziesz niezbędnej wiedzy z zakresu doboru odpowiednich kryteriów oceny zewnętrznego dostawcy w zakresie programów PT;
 • Zapoznasz się z metodami rozpatrywania ryzyk i szans związanych z uczestnictwem w programach PT
 • Odświeżysz informacje z zakresu nadzoru nad wyposażeniem oraz zapewnienia spójności pomiarowej wyniku pomiaru;
 • Uzyskasz niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie stosowania różnych metod ustanawiania spójności pomiarowej wyników pomiarów;
 • Dowiesz się co oznacza kompetentny producent CRM, co oznaczają miarodajne dowody potwierdzające spełnienie przy produkcji CRM wymagań normy  PN-EN ISO 17034 i jak dobierać odpowiednie kryteria oceny takiego zewnętrznego dostawcy
Program szkolenia
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie potwierdzania ważności wyników – różnice i podobieństwa w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005;
 • Kryteria doboru organizatorów badań biegłości;
 • Kompetentny organizator programów (PT) - dowody na spełnienie wymagań
 • PN-EN ISO/IEC 17043 przez organizatora, właściwy dobór kryteriów oceny zewnętrznego dostawcy w zakresie programów PT;
 • Metody rozpatrywania przez laboratoria ryzyk i szans związanych z uczestnictwem w badaniach biegłości (PT);
 • Wskaźniki osiągnięć i kryteria akceptacji wyników;
 • Projektowanie programów porównań międzylaboratoryjnych z małą populacją uczestników – założenia i ocena wyników;
 • Metody szacowania niepewności oraz weryfikacji budżetu niepewności na podstawie wyników badań biegłości;
 • Uzyskane wyniki a działania naprawcze, przykłady analizy wyników wątpliwych i niezadowalających, formułowanie działań korygujących;
 • Analiza trendów wyników programów PT;
 • Wyniki badań PT/ILC a weryfikacja metody badawczej;
 • Dyskusja, omówienie wybranych przez uczestników przykładów;
 • Przypomnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie nadzoru nad wyposażeniem oraz spójności pomiarowej;
 • Podstawowe definicje metrologiczne;
 • Omówienie zmian zaistniałych w znowelizowanej Polityce PCA DA-06 ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
 • Ustanowienie spójności pomiarowej poprzez wzorcowanie zewnętrzne (przez laboratoria wzorcujące akredytowane, jednostki NMI, laboratoria wzorcujące nieakredytowane) – zasady postępowania, kryteria wyboru, audyty u dostawcy usługi wzorcowania ;
 • Ustanowienie spójności pomiarowej poprzez wzorcowanie wewnętrzne;
 • Ustanowienie spójności pomiarowej poprzez praktyczną realizację jednostki miary SI;
 • Ustanowienie spójności pomiarowej poprzez zastosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM);
 • Zasady stosowania CRM do ustanowienia spójności pomiarowej:
 • Zarys wymagań normy PN-EN ISO 17034;
 • W których przypadkach certyfikowane wartości przypisane CRM są uznawane jako posiadające potwierdzoną spójność pomiarową;
 • Kompetentny producent materiałów odniesienia - dowody na spełnienie wymagań
  • PN-EN ISO 17034 przez producenta, właściwy dobór kryteriów oceny zewnętrznego dostawcy w zakresie materiałów odniesienia;
  • Ustanowienie spójności pomiarowej w badaniach mikrobiologicznych;
 • Wszystko o wzorcowaniu wewnętrznym – wymagania, procedura, wyrażanie niepewności pomiaru oraz kompetencje personelu;
 • Audit wewnętrzny w zakresie interpretacji i wykorzystania świadectw wzorcowania i zapewnienia spójności pomiarowej;
 • Panel dyskusyjny na podstawie pytań i zagadnień uczestników
Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 09.02.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 10.02.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Badania biegłości i porównawcze
Numer szkolenia: 21/02/L/ON2/IM
Zaczyna się:09/02/2021
Kończy się:10/02/2021
Lokalizacja:ONLINE