Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 50 zł zniżki!

Tylko do 27.04.2021 r.

 Status szkolenia

SZKOLENIE on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Wykonując badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy powinieneś znać:
 • Polskie Normy opisujące metody badań hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy.
 • Przepisy prawne określające wartości dopuszczalne hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy.
 • Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne.
 • Wymagania techniczne, jakie powinny spełniać laboratoria badawcze zajmujące się oceną warunków środowiska pracy.  
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Osobach, które zaczynają mierzyć hałas i drgania mechaniczne w środowisku pracy lub chcą doskonalić swą wiedzę i umiejętności w tym zakresie.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz przepisy prawne i normatywne dotyczące zasad kontroli i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne, dzięki czemu będziesz na bieżąco ze wszystkimi obowiązującymi zasadami, co znacząco zoptymalizuje działania w laboratorium.
 • Dowiesz się, jak należy przeprowadzać pomiary i ocenę narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne, co pozwoli na uniknięcie błędów, które mogą przyczynić się do nieprawidłowych wyników.
 • Nauczysz się, szacować niepewność pomiarów hałasu i drgań mechanicznych co zaowocuje usprawnieniem oraz ułatwieniem codziennej pracy w laboratorium.
 • Dowiesz się, jak prowadzić zapisy techniczne związane z realizacją pomiarów hałasu i drgań mechanicznych oraz przygotowywać sprawozdania z badań tak, aby spełnić wymagania klienta i celu badania.
Program szkolenia

Dzień pierwszy:

 • Podstawy higienicznej oceny narażenia na hałas i hałas ultradźwiękowy w środowisku, skutki ekspozycji zawodowej oraz normy i przepisy związane.
 • Metodyka pomiarów hałasu i hałasu ultradźwiękowego oraz zasady oceny narażenia zawodowego.
 • Podstawy higienicznej oceny narażenia na drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka (drgania ogólne) i drgania działające przez kończyny górne (drgania miejscowe) w środowisku pracy, skutki ekspozycji zawodowej oraz normy i przepisy związane.
 • Metodyka pomiarów drgania ogólnych i miejscowych oraz zasady oceny narażenia zawodowego.

Dzień drugi:

 • Szacowanie niepewności pomiarów hałasu i hałasu ultradźwiękowego oraz drgań ogólnych i miejscowych w środowisku pracy.
 • Walidacja / potwierdzenie prawidłowości realizacji metod badań hałasu i hałasu ultradźwiękowego oraz drgań ogólnych i miejscowych w środowisku pracy.
 • Sterowanie jakością badań hałasu i hałasu ultradźwiękowego oraz drgań ogólnych i miejscowych w środowisku pracy.
 • Zapisy techniczne związane z realizacją pomiarów hałasu i hałasu ultradźwiękowego oraz drgań ogólnych i miejscowych, opracowywanie i przedstawianie wyników badań.
 • Problemy związane z realizacją badań hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy - dyskusja.  
Nasz Ekspert

Ekspert  z zakresu badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych w środowisku pracy. Posiada doświadczenie w  opracowywaniu  nowych metod i procedur badawczych, ich weryfikacji i walidacji oraz oceny niepewności. Auditor systemu zarządzania wg. normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 27.04.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 28.04.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia środowiska pracy i BHP
Numer szkolenia: 21/04/L/ON2/GJ
Zaczyna się:27/04/2021
Kończy się:28/04/2021
Lokalizacja:ONLINE