Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Dlaczego warto?
Cel szkolenia:
 • Podstawowym celem szkolenia jest  przedstawienie wymagań oraz metod szacowania niepewności pomiarów zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02  oraz ISO/IEC Guide 98-3 w tym  ich praktyczne zastosowanie

To szkolenie skierowane jest do:
 • Personelu odpowiedzialnego za szacowanie niepewności pomiarów oraz pobierania próbek
 • Personelu kierowniczego odpowiedzialnego za przegląd i zatwierdzanie metod badawczych
 • Osób przygotowujących się do realizacji procesu szacowania pomiarów analitycznych
Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się:
 • Jakie musisz spełnić wymagania zawarte w normie akredytacyjnej oraz dokumentach PCA
 • Jak wykorzystać dane wyjściowe procesu weryfikacji, walidacji metod do oszacowania niepewności pomiarów analitycznych
 • Jak w prosty sposób określić budżet niepewności
 • Jakie są dostępne metody szacowania niepewności pomiarów analitycznych
 • Jak przeprowadzić proces szacowania niepewności pomiarów na wybranych przykładach
Program szkolenia
 • Omówienie wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz  w odniesieniu do realizacji procesu szacowania niepewności pomiarów
 • Metody szacowania niepewności pomiarów min. podejście doświadczalne oraz podejście modelowe wg ISO/IEC Guide 98-3
 • Wady i zalety wykorzystania różnych technik szacowania  niepewności pomiarów analitycznych
 • Kryteria akceptacji oszacowanych niepewności w odniesieniu min. do obszarów prawnie regulowanych oraz zastosowania przy stwierdzeniu zgodności z wymaganiami
 • Opracowanie Planów walidacji/weryfikacji metody wraz z przygotowaniem budżetów niepewności dla wybranych metod analitycznych
 • Obliczenia składowych niepewności  wybranych metod analitycznych oraz pobierania próbek
 • Oszacowanie niepewności pomiaru wybranych metod analitycznych oraz pobierania próbek

 Uwaga!

 • Uczestnicy mają możliwość przeprowadzenia procesu szacowania niepewności pomiaru metod stosowanych we własnym laboratorium. Warunkiem jest zgłoszenie do organizatora takiej metody na 7 dni przed szkoleniem. Uczestnik otrzymuje od prowadzącego szkolenie informację dotyczącą konieczności posiadania dokumentów źródłowych.
Nasz Ekspert

Konsultant w obszarze systemów zarządzania oraz działalności technicznej laboratoriów badawczych i organizatorów badań biegłości. Specjalista ds. jakości, posiadający wieloletnie doświadczeniem w kierowaniu pracą laboratorium badawczego. Czynny auditor wewnętrzny z zakresu systemu zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025 oraz auditor techniczny z zakresu badań i pobierania próbek środowiska ogólnego. Od ponad dekady swoje doświadczenie buduje min. poprzez prowadzenie szkoleń oraz ciągłe doskonalenie umiejętności poprzez współpracę min. z jednostkami naukowymi. Do 2020r. pełniła funkcję przewodniczącej Grupy Roboczej ds. Certyfikowanych Materiałów Odniesienia powołanej przez Główny Urząd Miar w chwili obecnej Członek Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego GUM ds. energii i ochrony środowiska.
Ekspert w zakresie: Systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17043:2011, PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03, PN- ISO 9001:2015-10 oraz metod spektroskopowych (FAAS, HGAAS, CVAAS, ETAAS).

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 25.02.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 26.02.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia statystyki laboratoryjnej
Numer szkolenia: 21/02/L/ON2/ESI/
Zaczyna się:25/02/2021
Kończy się:26/02/2021
Lokalizacja:ONLINE