Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Dlaczego warto?
 • Podstawowym celem szkolenia jest  przedstawienie wymagań zawartych w normie akredytacyjnej dotyczących realizacji procesu Potwierdzenia ważności wyników badań w analizach klasycznych.

To szkolenie skierowane jest do:
 • Osób odpowiedzialnych za realizację opracowanych planów Potwierdzenia ważności wyników badań w analizach klasycznych.
 • Personelu kierowniczego odpowiedzialnego za podejmowanie działań związanych z wynikami monitorowania ważności wyników badań
 • Osób odpowiedzialnych za przegląd uzyskiwanych wyników podczas realizacji procesu potwierdzania ważności wyników badań
 • Osób przygotowujących się do wykonywania badań w analizach klasycznych
Biorąc udział w szkoleniu uzyskasz wiedzę :
 • Jakie wymagania należy spełnić podczas realizacji procesu w oparciu o normę akredytacyjną dokumenty PCA, przepisy prawa oraz normy i procedury przedmiotowe
 • Jakie właściwe opracować plan potwierdzenia ważności wyników badań w analizach klasycznych w oparciu o wymagania dokumentów odniesienia normę akredytacyjną dokumenty PCA, przepisy prawa oraz normy i procedury przedmiotowe
 • Jak określić kryteria akceptacji wyników uzyskiwanych podczas monitorowania wyników badań w analizach klasycznych
 • Jakie działania należy podjąć w sytuacji kiedy nie zostały spełnione określone kryteria dla poszczególnych narzędzi monitorowania wyników badań w analizach klasycznych
 • Jak efektywnie wykorzystać analizę uzyskanych rezultatów z monitorowania ważności wyników badań w analizach klasycznych
Program szkolenia
 • Omówienie wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczących realizacji procesu Potwierdzenia ważności wyników badań.
 • Przedstawienie procedura postepowania podczas monitorowania ważności wyników badań w analizach klasycznych  ( metody wagowe, potencjometryczne, miareczkowanie, spektrofotometryczne).
 • Omówienie wszystkich elementów uwzględnianych podczas monitorowania badań w analizach klasycznych  w tym:
  - techniki statystyczne w celu przeglądu wyników
  - korzystanie z materiałów odniesienia lub materiałów do kontroli jakości
  - korzystanie z alternatywnego wyposażenia, które zostało poddane wzorcowaniu w celu zapewnienia spójności pomiarowej wyników
  - sprawdzenia działania oraz sprawdzenia pośrednie wyposażenia
  - stosowanie wzorców kontrolnych lub roboczych
  - powtarzanie badań z wykorzystaniem tych samych lub innych metod
  - powtórne badania przechowywanych obiektów
  - korelacja wyników dotyczących różnych właściwości obiektów
  - przegląd uzyskanych wyników
  - porównania wewnątrzlaboratoryjne
  - badanie próbek ślepych
  - udział w badaniach PT/ILC
 • Przedstawienie kryteriów oceny wyników dla  metod wagowych, potencjometrycznych, miareczkowych oraz spektrofotometrycznych w odniesieniu do wskazanych elementów monitorowania ważności wyników badań.
 • Przedstawienie sposobu postepowania podczas analizy bieżącej oraz okresowej uzyskiwanych wyników podczas ich potwierdzenia ważności w tym:
  - podejmowanie działań w sytuacjach niezgodnych z określonymi kryteriami
  - jak wykorzystać wyniki podczas identyfikacji ryzyk
  - omówienie sposobów jak efektywnie wykorzystać analizę uzyskanych rezultatów z monitorowania ważności wyników badań w analizach klasycznych
 • Szczegółowe omówienie wymagań dokumentu DA-05 wyd. 7 z dnia 25.05.2020 r w odniesieniu do planów udziału w badaniach PT/ILC oraz wyboru kompetentnego organizatora badan biegłości.
Nasz Ekspert

Konsultant w obszarze systemów zarządzania oraz działalności technicznej laboratoriów badawczych i organizatorów badań biegłości. Specjalista ds. jakości, posiadający wieloletnie doświadczeniem w kierowaniu pracą laboratorium badawczego. Czynny auditor wewnętrzny z zakresu systemu zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025 oraz auditor techniczny z zakresu badań i pobierania próbek środowiska ogólnego. Od ponad dekady swoje doświadczenie buduje min. poprzez prowadzenie szkoleń oraz ciągłe doskonalenie umiejętności poprzez współpracę min. z jednostkami naukowymi. Do 2020r. pełniła funkcję przewodniczącej Grupy Roboczej ds. Certyfikowanych Materiałów Odniesienia powołanej przez Główny Urząd Miar w chwili obecnej Członek Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego GUM ds. energii i ochrony środowiska.
Ekspert w zakresie: Systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17043:2011, PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03, PN- ISO 9001:2015-10 oraz metod spektroskopowych (FAAS, HGAAS, CVAAS, ETAAS).

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 25.01.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia metrologii i kompetencji
Numer szkolenia: ON1/ESI/2/01/21
Zaczyna się:25/01/2021
Kończy się:25/01/2021
Lokalizacja:ONLINE