Status szkolenia

SZKOLENIE on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Pracując w laboratorium powinieneś znać/wiedzieć:
 • Aktualne zmiany w obowiązujących przepisach,
 • Wymaganą dokumentację,
 • Jak zaktualizować ocenę ryzyka na czynnik chemiczny,
 • Jakie prowadzić rejestry i zgłoszenia,
 • Jak oznaczyć sporządzone roztwory,
 • Jak postąpić z odpadem i ściekiem,
 • Jakie kary mogą nałożyć organy kontroli.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Kierownikach laboratorium,
 • Specjalistach pracujących w laboratorium,
 • Osobach odpowiedzialnych za bhp w laboratorium.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Omówisz zasady bezpieczeństwa chemicznego w laboratorium w świetle najnowszych zmian i wymagań, dzięki czemu poprawisz bezpieczeństwo w swoim środowisku pracy.
 • Pozyskasz umiejętności zarządzania chemikaliami mającymi zastosowanie w laboratorium z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach prawnych, dzięki czemu zminimalizujesz ryzyko zagrożeń związanych z ich użytkowaniem.
 • Sporządzisz check listę wymagań obowiązujących w laboratorium wraz z gotowymi odpowiedziami, dzięki czemu zaoszczędzisz swój cenny czas, ponieważ poznasz konkretne przykłady i nie będziesz musiał poszukiwać tych informacji w innych źródłach.
Program szkolenia:

GOSPODARKA CHEMIKALIAMI W LABORATORIUM:

 1. Rodzaje chemikaliów mających zastosowanie w laboratorium obowiązujące rejestry,
 2. Karty charakterystyki i scenariusz narażenia po 01.06.2017 i dalszych zmianach,
 3. Obowiązek prowadzenia rejestrów chemikaliów i zgłoszeń mieszanin,
 4. Oznakowanie CLP chemikaliów i roztworów własnych po zmianach od 01.06.2017r,
 5. Oznakowanie miejsc przechowywania i magazynowania chemikaliów po czerwcu 2017 i dalszych zmianach,,
 6. Stosowanie odczynników rakotwórczych, mutagennych- wymagane rejestry, wzory zgłoszeń,
 7. Obowiązek zgłoszenia do ECHA w przypadku braku Scenariusza Narażenia dla odczynnika.

WYMAGANIA BHP W LABORATORIUM:

 1. Obowiązek posiadania prysznicy bezpieczeństwa i oczomyjek , wanny ociekowe,
 2. Obowiązek posiadania instrukcji - katalog instrukcji,
 3. Składowanie butli z gazem i substancji palnych w laboratorium,
 4. Środki ochrony indywidualnej dla laboranta, zasady przydziału i wymaganej dokumentacji.

OCENA RYZYKA NA CZYNNIK CHEMICZNY:

 1. Podstawa prawna oceny ryzyka,
 2. Ocena ryzyka – wymagane dane –jak zebrać,
 3. Ocena ryzyka – wybór metodyki,
 4. Przegląd wymaganej dokumentacji,
 5. Zasady przeprowadzania i udostępniania oceny,
 6. Kiedy należy aktualizować ocenę ryzyka na czynnik chemiczny.

GOSPODARKA ODPADAMI W LABORATORIUM:

 1. Rodzaje odpadów mających zastosowanie w laboratorium,
 2. Obowiązek posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 3. Zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie laboratorium,
 4. Przekazanie odpadów podmiotom uprawnionym,
 5. Instrukcje gospodarowania odpadami,
 6. Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
 7. Wymagania ADR w gospodarce odpadami w laboratorium,
 8. Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa.
 9. Zasady magazynowania i transportu po zmianach 2020,

GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA I EMISYJNA W LABORATORIUM:

 1. Rodzaje ścieków powstających w Laboratorium,
 2. Pozwolenie wodnoprawne – czy wymagane,
 3. Wymagania dot. umów w zakresie gospodarki wodnościekowej,
 4. Zasady postępowania ze ściekami powstającymi w laboratorium,
 5. Czy emisja z laboratorium wymaga zgłoszenia czy pozwolenia.
Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 08.06.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 09.06.2021 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia środowiska pracy i BHP
Numer szkolenia: 21/06/L/ON2/GML
Zaczyna się:08/06/2021
Kończy się:09/06/2021
Lokalizacja:ONLINE

Rezerwacja

Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy
zł 750.00
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 640.00