Status szkolenia

SZKOLENIE ONLINE.  

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Zapoznasz się z zasadami  sporządzania sprawozdań za 2020 r.
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie praw i obowiązków oraz wymogów formalno-prawnych wynikających z nowelizacji aktów prawnych, co usprawni proces adaptacji Twojej i Twojego zakładu pracy do nadchodzących zmian.
Zajmując się tematyka gospodarowania odpadami niezbędnym jest:
 • Posiadanie umiejętności prawidłowego sporządzania sprawozdań w zakresie  gospodarowania odpadami.
Program szkolenia
  1. Rejestr BDO - jak weryfikować podmioty odbierające odpady w celu przeniesienia odpowiedzialności
  2. Aktualizacja danych podmiotu w BDO – potrzeba czy konieczność
  3. Zwolnienia z ewidencji i sprawozdawczości odpadów - zwolnienia wynikające z przepisów prawa oraz rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
  4. Karty przekazania odpadów:
         - Kto jest wytwórcą odpadów (przekazującym) umowy, usługi, serwisy.
         - Przekazywanie odpadów (tworzenie KPO w systemie).
         - Omówienie poszczególnych etapów KPO - od planowania do potwierdzenia transportu.
         - Potwierdzenie transportu i rola transportującego.
         - Dane dotyczące rodzaju i masy odpadów (odpowiedzialność i właściwe kodowanie odpadów).
         - Korekty KPO oraz wycofywanie KPO z systemu.
         - Transport odpadów, warunki jego prowadzenie, wpis do rejestru, wytwórca przewożący wytworzone przez siebie odpady.
         - KPOK - karty przekazania odpadów komunalnych dla kogo, jak je wypełniać.
  5. Sprawozdawczość w bazie BDO:
         - sprawozdanie wytwarzającego odpady,
         - zakres sprawozdania dla zbierającego odpady,
         - działy wypełnianie przez przetwarzającego odpady (odzysk i unieszkodliwianie),
         - jakie działy wypełnia gmina wytwarzająca odpady,
         - sprawozdania innych podmiotów w gospodarce odpadami,
         - sprawozdania zerowe - kto i kiedy je wysyła,
         - opłata produktowa - sprawozdawczość w bazie BDO.
  6. Opłata produktowa w bazie BDO. 
         - wpisy,
         - aktualizacje.

  7. Opłata recyklingowa.

  8. Awaria systemu BDO - dokumenty papierowe, jak wystawiać i jak uzupełniać KEO w bazie BDO.

  9. Najczęstsze błędy, możliwości ich korygowania.

  10. Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych, kontrola poprzez BDO. Konsultacje i warsztaty praktyczne:
         - omówienie indywidualnych przykładów uczestników,
         - praktyczne sposoby sporządzania sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska (ćwiczenia). 

Nasz Ekspert

Wieloletni pracownik instytucji samorządowych i rządowych (w tym kontrolnych) oraz podmiotów gospodarczych zajmujący się tematyką gospodarki odpadami,  gospodarki wodnej, opłat za korzystanie ze środowiska itp.  Ekspert  szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Uczestnik posiedzeń Senackiej Komisji Ochrony Środowiska.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne

 *ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 27.01.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Ochrony Środowiska
Numer szkolenia: ON1/APK/01/21
Zaczyna się:27/01/2021
Kończy się:27/01/2021
Lokalizacja:ONLINE