Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Dlaczego warto?
Pracując w laboratorium mikrobiologicznym powinieneś znać:
 • Wymagania dotyczące badań mikrobiologicznych
 • Metody pobierania próbek do badań mikrobiologicznych dla wód
 • Wiedzieć jak wyznaczać parametry dla zapewnienia poprawności wyniku
 • Potrafić monitorować wyznaczone parametry
 • Zagadnienia związane z walidacją i szacowaniem niepewności w metodach mikrobiologicznych
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Pracownikach i kierownictwu laboratoriów wykonujących mikrobiologiczne badania niezależnie od stopnia zaawansowania / wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Pracownikach wykonujących badania mikrobiologiczne wód
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Dowiesz się w jaki sposób przeprowadzić ocenę i klasyfikację rodzajową wód (różnice pomiędzy wodą mineralną, stołową i źródlaną) przez co nabierzesz pewności w prowadzonych badania. 
 • Nauczysz się pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych, dzięki czemu podwyższysz swoje kompetencje i unikniesz często popełnianych błędów.
 • Dowiesz się jakie są prawidłowe warunki transportu, przechowywania próbek i poznasz źródła niepewności związane z pobieraniem i przygotowaniem próbek, dzięki czemu poprawnie wykonasz zadania stawiane laboratorium akredytowanemu.
Program szkolenia
 • wymagania jakie powinny spełniać wody mineralne, źródlane i stołowe zgodnie z Rozporządzeniem,
 • sposób przeprowadzania oceny i klasyfikacji rodzajowej wód (różnice pomiędzy wodą mineralną, stołową i źródlaną)
 • dobór metod badań
 • pobieranie i przygotowanie próbek do badań
 • szczegółowe zasady badań mikrobiologicznych: E. coli, bakterii z grupy coli (zgodnie z PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN ISO 9308-1:2014 -12/A1:2017-04 ), enterokoków kałowych (zgodnie z PN-EN ISO 7899-2:2004), ogólnej liczby mikroorganizmów (zgodnie z PN-EN ISO 6222:2004), przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) (zgodnie z PN-EN 26461-2:2001), Pseudomonas aeruginosa (zgodnie z PN-EN ISO 16266:2009)
 • interpretacja wyników badań,
 • weryfikacja/ walidacja metod badawczych,
 • monitorowanie ważności wyników badań,
 • sporządzanie sprawozdań (raportów) z badań.
 • ocena wizualna wzrostu poszczególnych organizmów na płytkach, obserwacja potwierdzeń
Nasz Ekspert

Doświadczony auditor i trener łączący wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w akredytowanym laboratorium.  Ekspert prowadzący szkolenia zewnętrzne dla próbkobiorców wody przeznaczonej do spożycia. Wykonuje m.in analizy fizyczne, chemiczne, organoleptyczne i mikrobiologiczne. Wykorzystywane metody: potencjometryczne (pH), konduktometryczne (przewodność), wizualne (barwa), elektrochemiczne (BZT5), nefelometryczne (mętność), spektrofotometryczne (żelazo, mangan itp.), miareczkowe (twardość, wapń itp.), wagowe (zawiesiny). Ponadto zajmuje się badaniami smaku i zapachu w wodzie.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 05.11.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia mikrobiologii i biologii
Numer szkolenia: ONLINE/MKU/11/20
Zaczyna się:05/11/2020
Kończy się:05/11/2020
Lokalizacja:ONLINE