Opis

Status szkolenia

SZKOLENIE HYBRYDOWE. Wybierz formę szkolenia - szkolenie stacjonarne lub szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Pracując w laboratorium powinieneś znać:
 • terminy i definicje dotyczące materiałów odniesienia,
 • aktualne wymagania dla producentów materiałów odniesienia   i certyfikowanych materiałów odniesienia (RMP),
 • metodykę prowadzenia badań jednorodności i stabilności materiałów odniesienia, szacowania niepewności,
 • metody zapewnienia spójności metrologicznej dla wyznaczonych wartości certyfikowanych oraz szacowania niepewności,
 • wymagania dotyczące zawartości certyfikatów materiałów odniesienia,
 • wymagania dotyczące systemu zarządzania dla RMP.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach laboratoriów wytwarzających materiały odniesienia,
 • pracownikach wykonujących certyfikację materiałów odniesienia,
 • pracownikach laboratoriów stosujących materiały odniesienia,
 • osobach pragnących usystematyzować swą wiedzę i poszerzyć kompetencje,
 • osobach odpowiedzialnych za utrzymanie systemu zarządzania jakością w laboratoriach wytwarzającym i certyfikujących materiały odniesienia.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • poznasz podstawowe terminy i definicje metrologiczne dotyczące materiałów odniesienia oraz dowiesz się o ich zastosowaniach,
 • zdobędziesz wiedzę dotyczącą aktualnych wymagań dla RMP,
 • zapoznasz się z metodyką badań nad homogenicznością i stabilnością materiałów odniesienia i szacowania niepewności,
 • zdobędziesz wiedzę na temat zapewnienia spójności pomiarowej wartości certyfikowanych i szacowania niepewności,
 • dowiesz się o wymaganiach dotyczących zawartości materiałów odniesienia
Program szkolenia
 • podstawowe terminy i definicje,
 • wymagania dotyczące umowy, zapewnienia bezstronności i poufności,
 • wymagania dotyczące struktury organizacyjnej i zarządzania RMP,
 • wymagania dotyczące zasobów (m.in. personel, podwykonawstwo, wyposażenie, usługi i dostawy, warunki lokalowe i środowiskowe),
 • wymagania techniczne i dotyczące produkcji RM (m.in. planowanie i kontrola produkcji, postępowanie z materiałem, przetwarzanie materiału, procedury pomiarowe, wyposażenie pomiarowe, dane i ich ocena, spójność metrologiczna wartości certyfikowanych, ocena jednorodności i stabilności, charakterystyka właściwości RM, przypisywanie wartości właściwości i ich niepewności, dokumenty i etykiety RM, proces dystrybucji RM, zapisy techniczne, prace niezgodne z wymaganiami, skargi),
 • wymagania dotyczące systemu zarządzania (dwie opcje).
Nasz Ekspert

dr chemii, wieloletni kierownik laboratorium wzorcującego i wytwarzającego certyfikowane materiały odniesienia,  ekspert w dziedzinie metrologii chemicznej, doświadczony auditor techniczny systemu zarządzania jakością. 

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Szkolenie stacjonarne - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Szkolenia on-line  - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 150 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Miejsce szkolenia Warszawa
Rozpoczęcie zajęć 24.09.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 16:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 550,00 zł brutto: 676,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 500,00 zł brutto: 615,00 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia metrologii i kompetencji
Numer szkolenia: LW1/WKO/09/20
Zaczyna się:24/09/2020
Kończy się:24/09/2020
Lokalizacja:Warszawa