Status szkolenia

SZKOLENIE on-line na żywo.

Więcej informacji link 

Dlaczego warto?
 • Program szkolenia jest ukierunkowany na nabywanie oraz doskonalenie przez uczestników praktycznych umiejętności wykorzystywanych w procesie auditowania systemu zarządzania w laboratorium.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 •  Osobach wykonujących lub zamierzających wykonywać badania pola elektromagnetycznego w środowisku pracy.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Zapoznasz się z terminologią i definicjami z zakresu pomiarów pół elektromagnetycznych w środowisku pracy, co umożliwi Ci dogłębne zrozumienie zagadnienia, poprawne używanie wszystkich niezbędnych terminów praz pomoże w uniknięciu błędów.
 • Poznasz czynniki wpływające na niepewność pomiaru pola elektromagnetycznego, dzięki czemu wykonasz budżet niepewności pomiaru pola elektromagnetycznego.
Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

 • Podstawowe pojęcia fizyki dot. pól elektromagnetycznych: pole elektryczne, pole magnetyczne,
 • Podstawowe pojęcia z zakresu teorii sygnału:
  • Wartość skuteczna (RMS)
  • Wartość równoważna (WR)
 • Omówienie obowiązujących przepisów z zakresu pomiarów pola elektromagnetycznego w środowisku pracy:
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (t.j. Dz. U. 2018, poz. 331).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1286).
  • Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ –wymagania szczegółowe (PiMOŚP 2016, nr 4, s. 91 – 150)
  • Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ – wymagania szczegółowe (PiMOŚP 2017, nr 2, s. 89 – 131)
 • Opis najczęściej stosowanych źródeł pola elektromagnetycznego:
  • Zastosowanie
  • częstotliwość i charakterystyka emitowanego pola
  • problemy metrologiczne jakie mogą stwarzać te źródła oraz propozycje sposobów radzenia sobie z tymi problemami.

Dzień drugi:

 • Przypomnienie najistotniejszych wiadomości z dnia poprzedniego
 • Właściwości metrologiczne mierników
  • Pasmo pomiarowe
  • Szybkość działania (stabilizacji wskazań)
  • Mierzone wartości
  • Odporność elektromagnetyczna
  • Wpływ warunków atmosferycznych
 • Budżet niepewności pomiarów pola elektromagnetycznego  (ćwiczenia praktyczne z zakresu sporządzanie budżetu niepewności)
 • Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem
  • Wzorcowanie (określenie punktów wzorcowania)
  • Sprawdzenia bieżące (określenie kryteriów)
  • Sprawdzenia okresowe(obserwacja trendów)
 • Ćwiczenia praktyczne – pomiar pola elektromagnetycznego wokół cewki.
 • Hasłowe przypomnienie najistotniejszych treści, ewaluacja końcowa.
Nasz Ekspert

Wieloletni  kierownik Zespołu Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Audytor PCA w zakresie pomiarów pól elektromagnetycznych. Współtworzył normy dotyczące ochrony przed promieniowaniem i metodyki pomiarów pół elektromagnetycznych.

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne
Do udziału w Webinarium potrzebujesz niewiele:

System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS

Aktualna przeglądarka Google Chrome

Dostęp do internetu min. 1 mbit/s

Będziesz mógł skorzystać ze szkolenia w dowolnym miejscu

Możesz skorzystać ze szkolenia używając laptopa, telefonu czy tabletu

Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka Google Chrome

Będziesz mógł skorzystać z kontaktu z wykładowcą oraz uczestnikami w formie otwartego czatu

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 15.12.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 16.12.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia środowiska pracy i BHP
Numer szkolenia: ONLINE/JKK/12/20
Zaczyna się:15/12/2020
Kończy się:16/12/2020
Lokalizacja:ONLINE