Opis

Status szkolenia

SZKOLENIE HYBRYDOWE. Wybierz formę szkolenia - szkolenie stacjonarne lub szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji

Wykonując obowiązki kierownictwa powinieneś?
 • znać rolę i zadania kierownictwa laboratorium,
 • znać system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • wiedzieć jak budować własny autorytet wśród pracowników
 • skutecznie zarządzać zespołem.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Osobach pełniących funkcje kierownicze w laboratoriach badawczych posiadających lub przygotowujących się do wdrożenia systemu zarządzania.
 • Doświadczonych menedżerach laboratoriów, którzy chcą wymienić się doświadczeniami w zakresie kierowania zespołem pracowników laboratorium
 • Osobach, które mają niewielkie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników laboratorium i chcą rozwinąć umiejętności w tym zakresie.
 • Osobach, które planują dalszy rozwój i aspirują do roli kierownika laboratorium.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Uczestnicy nauczą się dokumentowania systemu zarządzania, postępowania z niezgodnościami i odstępstwami, określania działań korygujących i zapobiegawczych oraz poznają rolę i zadania najwyższego kierownictwa, co umożliwi im skuteczne wykorzystanie narzędzi wskazanych przez normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dla usprawnienia działań firmy.
 • Uczestnicy uporządkują wiedzę z zakresu zarządzania czasem i organizacji pracy własnej oraz nauczą się, jak stawiać sobie i pracownikom laboratorium cele SMART, ustalać priorytety, planować i monitorować zadania w ciągu dnia pracy.
 • Uczestnicy poznają zasady i przetrenują umiejętności skutecznej komunikacji zadaniowej w kontekście kierowania pracą laboratorium.
 • Uczestnicy nauczą się, w jaki sposób motywować pracowników laboratorium poprzez precyzyjne stawianie wymagań, jasne i systematyczne przekazywanie informacji zwrotnej, profesjonalne pochwały oraz konstruktywne reprymendy.
Program szkolenia:

Dzień pierwszy

 • Rola menedżera laboratorium - budowanie autorytetu szefa.
 • Ustalanie celów SMART.
 • Ustalanie priorytetów w codziennej pracy laboratorium.
 • Zasady planowania dnia w pracy menedżera laboratorium.
 • Komunikowanie wymagań pracownikom laboratorium.
 • Stawianie zadań i rozliczanie z realizacji zadań pracowników laboratorium.
 • Zadawanie pytań i parafraza.
 • Słuchanie aktywne i obserwowanie.
 • Zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom laboratorium.
 • Pochwała i reprymenda w praktyce działania menedżera laboratorium.
 • Ocena pracy – karta rozwoju pracownika laboratorium.
 • Trudne rozmowy z pracownikami laboratorium.

Dzień drugi

 • Akredytacja - przepisy prawne, rola i zadania PCA,
 • Organizacja laboratorium - struktura, rola i zadania laboratorium,
 • Rola i zadania kierownictwa laboratorium,
 • Odpowiedzialność za działalność laboratorium,
 • Wymagania dla personelu laboratorium,
 • Rola kierownictwa laboratorium w zapewnieniu zasobów i realizacji procesów,
 • Wykorzystanie system zarządzania do zapewnienia prawidłowej pracy laboratorium,
 • Elementy systemu zarządzania:
  • dokumentacja systemu zarządzania,
  • audit jako element oceny i doskonalenia systemu zarządzania,
  • niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze,
  • ryzyka i możliwości.
Nasz Ekspert
 • Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.
 • Konsultant i trener biznesu w obszarze kierowania ludźmi, komunikacji, procesów zarządzania i wdrażania zmian w kulturze organizacyjnej  oraz standardów sprzedaży i obsługi klienta. Przez ponad 20 lat przeprowadziła ponad 10,000 godzin szkoleń dla firm polskich i globalnych. Certyfikowany menedżer projektów w metodykach PRINCE2 i IPMA, certyfikowany konsultant Extended Disc. Prowadzi szkolenia w języku polskim i angielskim.

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Szkolenie stacjonarne - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Szkolenia on-line  - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne
Do udziału w Webinarium potrzebujesz niewiele:

System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS

Aktualna przeglądarka Google Chrome

Dostęp do internetu min. 1 mbit/s

Będziesz mógł skorzystać ze szkolenia w dowolnym miejscu

Możesz skorzystać ze szkolenia używając laptopa, telefonu czy tabletu

Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka Google Chrome

Będziesz mógł skorzystać z kontaktu z wykładowcą oraz uczestnikami w formie otwartego czatu

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia Warszawa
Rozpoczęcie zajęć 05.10.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 06.10.2020 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1040,00 zł brutto: 1279,20 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 990,00 zł brutto: 1217,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Kierownika
Numer szkolenia: LW2/MIM/10/20
Zaczyna się:05/10/2020
Kończy się:06/10/2020
Lokalizacja:Warszawa