Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Pracując w laboratorium powinieneś znać:
 • Wymagania ogólne i zasady badań mikrobiologicznych (GLP)
 • Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych wg obowiązujących aktów prawnych i norm międzynarodowych w obszarze badań żywności i produktów leczniczych
 • Metody pobierania próbek do badań mikrobiologicznych (próbki środowiskowe, żywność, woda, produkty lecznicze)
 • Zasady transportu i przechowywania próbek pobranych do badań mikrobiologicznych
 • Metody przygotowania próbek, w tym zawiesiny wyjściowej i dziesięciokrotnych rozcieńczeń do badań mikrobiologicznych
 • Metody badań mikrobiologicznych
 • Zasady zapewnienia jakości badań mikrobiologicznych
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Kierownikach oraz pracownikach laboratoriów mikrobiologicznych badających próbki z obszaru produkcji produktów leczniczych oraz łańcucha żywnościowego
 • Pracownikach upoważnionych do pobierania próbek produktów leczniczych, próbek żywności, wody do spożycia i próbek środowiskowych z obszaru produkcji, w tym wymazów i odcisków z powierzchni oraz próbek powietrza
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz zasady normatywne w zakresie funkcjonowania laboratorium mikrobiologicznego, pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych, co pozwoli na prawidłową realizację badań w Twoim laboratorium
 • Dowiesz się jakie są prawidłowe warunki transportu, przechowywania próbek i poznasz źródła niepewności związane z pobieraniem i przygotowaniem próbek, dzięki czemu poprawnie wykonasz zadania stawiane laboratorium mikrobiologicznemu
 • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą postępowania w przypadku tzw. trudnych diagnostycznie matryc, dzięki czemu będziesz mógł prawidłowo wykonywać badania i uzyskiwać w pełni wiarygodne wyniki analiz
 • Poznasz metody oceny czystości środowiska produkcji i laboratorium (powierzchnie produkcyjne i laboratoryjne, ręce pracowników powietrze i woda stosowana do produkcji). Nauczysz się interpretować wyniki badań w odniesieniu do obowiązujących wymagań.
 • Uzyskasz wiedzę w zakresie wymagań, metod badań i interpretacji wyników badań dla wody przeznaczonej do spożycia w obszarze regulowanym prawnie.
Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

 • Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP) w świetle Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2015, poz. 1979)
 • Zarządzanie Jakością Mikrobiologiczną - rola laboratorium mikrobiologicznego w Wytwórni Farmaceutycznej
 • Zapewnienie warunków lokalowych i środowiskowych, monitoring środowiska laboratorium i pomieszczeń produkcyjnych, pobieranie próbek środowiskowych (wymazy, odciski, powietrze), wykonanie badania, kryteria oceny i interpretacja uzyskanych wyników badań)
 • Kontrola jakości pożywek zgodnie z wymaganiami Farmakopei, ISO 12322 i ISO 11133, zasady postępowania ze szczepami odniesienia

Dzień drugi:

 • Przygotowanie szkła i innych materiałów laboratoryjnych, sprzętu do pobierania próbek oraz do wykonywania analiz
 • Nadzór nad sprzętem i urządzeniami w laboratorium mikrobiologicznym (kwalifikacja, sprawdzanie, konserwacja, zapisy)
 • Rodzaje i metody prowadzonych badań zgodnie z wymaganiami Ph. Eu 10.2 – wymagania i kryteria akceptacji (produkty sterylne, niesterylne), diagnostyka mikrobiologiczna
 • Badania przydatności i walidacja metod mikrobiologicznych
 • Środki dezynfekcyjne – dobór, ocena skuteczności, stosowanie
 • Pytania, dyskusja, rozwiązywanie problemów
Nasz Ekspert

Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Autorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych i branżowych. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych, systemów zarządzania w przemyśle spożywczym: normy ISO, HACCP, GMP/GHP, BRC. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 09.12.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 10.12.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia farmacji
Numer szkolenia: ONLINE/JK/12/20
Zaczyna się:09/12/2020
Kończy się:10/12/2020
Lokalizacja:ONLINE