Status szkolenia

SZKOLENIE on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Pobierając próbki paliw powinieneś znać:
 • informację o rodzaju i wielkości partii paliwa,
 • minimalną liczbę próbek pierwotnych, którą należy pobrać z danej partii,
 • sposób wyznaczania minimalnej wielkości próbki pierwotnej,
 • metody pobierania próbek, wyposażenie do pobierania próbek,
 • metody przygotowania próbek do badań,
 • postępowanie z próbkami, sposób ich składowania, przechowywania,
 • wymagane zapisy z pobierania i przygotowania próbek do badań
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • personelu laboratoriów zajmującym się badaniem paliw alternatywnych ,stałych paliw wtórnych (SRF) w zakresie badań chemicznych oraz wyznaczania właściwości fizycznych , w tym także zawartości biomasy w paliwie alternatywnym;
 • personelu pobierającym próbki pierwotne ww. paliwa oraz o personelu przygotowującym próbki do badań z próbek ogólnych i/lub próbek laboratoryjnych;
 • personelu kontroli jakości różnych firm zajmujących się oceną jakości ww. np. paliw z produkcji oraz z dostaw w odniesieniu do pobierania i przygotowania próbek do badań.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • zapoznasz się z metodami pobierania oraz przygotowania próbek do badań, dzięki czemu potrafisz pobrać i przygotować próbkę reprezentatywną dla partii lub potrafisz ocenić czy dostarczona próbka do laboratorium jest właściwa do zastosowania;
 • zapoznasz się z oceną szacowania niepewności pobierania próbki, przygotowania i wykonania badań, co pomoże Ci uzupełnić Twoją ocenę co do ważności uzyskanych wyników badań i deklarowanych parametrów jakościowych paliwa;
 • zostaną przedstawione znormalizowane metody badawcze oznaczania podstawowych parametrów jakościowych SRF, co pozwoli Ci na zapoznanie się ze zwalidowanymi metodami badawczymi i/lub skonfrontowanie własnego doświadczenia z wymaganiami zapisanymi w normach odnośnie wyznaczanych parametrów jakościowych ww. paliwa.
Program szkolenia

Dzień pierwszy:

Dzień pierwszy:

 • paliwo alternatywne. Terminologia
 • metody pobierania próbek wg PN-EN 15442:2011.
 • metody przygotowania próbki laboratoryjnej wg PN-EN 15443:2011
 • metody przygotowania próbki do badań z próbki laboratoryjnej wg PN-EN 15413:2011

Dzień drugi:

 • szacowanie precyzji pobierania ,przygotowania i wykonywania badań. Omówienie przykładu
 • parametry jakościowe :wilgoć całkowita wg CEN/TS 15414-1,2:2010, wilgoci w próbce analitycznej wg PN-EN 15414-3:2011,popiół wg PN-EN 15403:2011, ciepło spalania i obliczanie wartości opałowej wg PN-EN 15400:2011, siarka całkowita wg PN-EN 15408:2011, CHN wg PN-EN 15104:2011- zasady ogólne
 • metody oznaczania zawartości biomasy wg PN-EN 15440:2011
Nasz Ekspert

Ekspert  z zakresu badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych w środowisku pracy. Posiada doświadczenie w  opracowywaniu  nowych metod i procedur badawczych, ich weryfikacji i walidacji oraz oceny niepewności. Auditor systemu zarządzania wg. normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 09.12.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 10.12.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badania paliw
Numer szkolenia: ONLINE/BPP/12/19
Zaczyna się:09/12/2020
Kończy się:10/12/2020
Lokalizacja:ONLINE