Opis

Status szkolenia

SZKOLENIE HYBRYDOWE. Wybierz formę szkolenia - szkolenie stacjonarne lub szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji link 

Dlaczego warto?
 • Celem szkolenia jest identyfikacja głównych źródeł błędów metody analitycznej oraz ocena ich wpływu na szacowanie niepewności pomiarów.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • osobach nadzorujących badania,
 • analitykach wykonujących badania,
 • kierownictwie technicznym/merytorycznym laboratorium,
 • technicznych auditorach wewnętrznych,
 • kontrolerach jakości badań i pobierania próbek,
 • osobach wykonujących walidację metod badawczych
 • osobach przygotowujących laboratorium do akredytacji
 • osobach pragnących zapoznać się ze współczesnym podejściem do walidacji/weryfikacji procedur badawczych oraz szacowania niepewności pomiarów
Biorąc udział w szkoleniu:
 • nabędziesz umiejętność identyfikacji błędów w pomiarach analitycznych oraz wykorzystania wiedzy w nadzorze procesu analitycznego,
 • dowiesz się jak prawidłowo stosować kontrolę jakości oraz ustalić kryteria akceptacji wyników,
 • zapoznasz się ze sposobami kontroli i oceny kolejnych etapów analitycznych oraz całego procesu analitycznego
Program szkolenia

Elementy procedury analitycznej jako źródła błędów

Źródła błędów w pobieraniu próbek pierwotnych i laboratoryjnych z oceną niepewności

Błędy przygotowywania próbek do badań

Błędy podstawowych czynności metrologicznych

Błędy kalibracji wyposażenia pomiarowego

Błędy kalibracji metody badawczej

Błędy walidacji / weryfikacji metody

Błędy sterowania jakością pomiarów

Błędy oszacowania niepewności wyniku

Kompetencje techniczne laboratorium:

 • łańcuch nadzoru próbek;
 • kompetencje personelu;
 • błędy współpracy z klientem

Eliminacja błędów wpływających na wyniki pomiarów

Różne podejścia do szacowania niepewności:

 • szacowanie na podstawie budżetu niepewności
 • szablon szacowania niepewności na podstawie danych walidacyjnych i danych z udziału w badaniach biegłości
 • szacowanie bieżącej niepewności z danych kontroli jakości
 • wykorzystywanie danych z metod znormalizowanych

Uaktualnienie podejścia do walidacji/weryfikacji metod badawczych

Ustalanie kryteriów kontroli jakości wraz z monitorowaniem efektów kontroli jakości:

 • kontrola jakości pobierania próbek,
 • kontrola kalibracji wyposażenia pomiarowego,
 • kontrola wewnętrzna jakości pomiarów,
 • kontrola zewnętrzna jakości pomiarów
Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Szkolenie stacjonarne - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Szkolenia on-line  - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Poznań
Rozpoczęcie zajęć 09.09.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 10.09.2020 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1040,00 zł brutto: 1279,20 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 990,00 zł brutto: 1217,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia metrologii i kompetencji
Numer szkolenia: LP2/IM/09/20
Zaczyna się:09/09/2020
Kończy się:10/09/2020
Lokalizacja:Poznań