Szkolenie On-line

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Pobierając próbki / wykonując analizy powinieneś znać:
 • minimalną liczbę próbek pierwotnych, którą należy pobrać z danej partii paliwa i sposób wyznaczania minimalnej wielkości próbki pierwotnej,
 • metody pobierania i przygotowania próbek do badań, wyposażenie do pobierania próbek,
 • postępowanie z próbkami, sposób ich składowania, przechowywania,
 • wymagane zapisy z pobierania i przygotowania próbek do badań,
 • metodykę badawczą podstawowych parametrów stałych paliw wtórnych, która jest ściśle zdefiniowana i określona
  w normach EN,
 • wyposażenie do wykonywania badań podstawowych parametrów stałych paliw wtórnych.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • personelu laboratoriów zajmującym się badaniem paliw alternatywnych ,stałych paliw wtórnych (SRF) w zakresie badań chemicznych oraz wyznaczania właściwości fizycznych , w tym także zawartości biomasy w paliwie alternatywnym;
 • personelu pobierającym próbki pierwotne ww. paliwa oraz o personelu przygotowującym próbki do badań z próbek ogólnych i/lub próbek laboratoryjnych;
 • personelu kontroli jakości różnych firm zajmujących się oceną jakości ww. np. paliw z produkcji oraz z dostaw w odniesieniu do pobierania i przygotowania próbek do badań.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • zapoznasz się z metodami pobierania oraz przygotowania próbek do badań stałych paliw wtórnych wg norm EN, dzięki czemu pobrana i przygotowana próbka będzie reprezentatywna dla badanej partii, dowiesz się jak ocenić, czy dana próbka jest właściwa do zastosowania w laboratorium,
 • zapoznasz się z metodą sprawdzania poprawności doboru minimalnej liczby próbek pierwotnych przy ocenie niepewności pomiaru, wyznaczenia niepewności pobierania, przygotowania i analizy próbek, co pomoże Ci uzupełnić Twoją wiedzę w zakresie oceny wiarygodności uzyskanych parametrów jakościowych paliwa,
 • zostaną przedstawione znormalizowane metody badawcze oznaczania podstawowych parametrów jakościowych stałych paliw wtórnych wg norm EN,
 • zapoznasz się z przykładowym wyposażeniem laboratorium analiz paliw stałych, niezbędnym do wykonywania badań podstawowych parametrów stałych paliw wtórnych.
Program szkolenia
 • metody pobierania próbek stałych paliw wtórnych wg PN-EN 15442:2011,
 • metody przygotowania próbki laboratoryjnej wg PN-EN 15443:2011,
 • metody przygotowania próbki do badań z próbki laboratoryjnej wg PN-EN 15413:2011,
 • omówienie wyznaczania niepewności pobierania, przygotowania i analizy próbek,
 • badania jakościowe stałych paliw wtórnych wg metod znormalizowanych opisanych w normach:
  • oznaczanie zawartości wilgoci całkowitej wg CEN/TS 15414-1:2010, CEN/TS 15414-2,
  • oznaczanie zawartości wilgoci w próbce analitycznej wg PN-EN 15414-3,
  • oznaczanie zawartości popiołu wg PN-EN 15403:2011,
  • oznaczanie zawartości siarki całkowitej wg PN-EN 15408:2011,
  • oznaczanie zawartości węgla całkowitego, wodoru i azotu wg PN-EN 15407:2011,
  • oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej wg PN-EN 15400:2011,
 • metody wspomagające badania jakościowe stałych paliw wtórnych:
  • oznaczanie zawartości biomasy w stałych paliwach wtórnych wg PN-EN 15440:2011.
Nasi Eksperci
 • Ekspert w zakresie zagadnień wdrażania i eksploatacji instalacji automatycznych systemów pobierania próbek paliw stałych (węgla, koksu, biomasy i paliw alternatywnych). Wdrażania i walidacji ręcznych metod pobierania paliw stałych. Wdrażania i audytowania systemu zarządzania w laboratoriach badawczych i u organizatorów badań biegłości. Wieloletni kierownik ds. technicznych akredytowanych laboratoriów paliw stałych.  Prelegent szkoleń teoretycznych i praktycznych w zakresie pobierania próbek paliw stałych. Współrealizator wielu prac naukowo - badawczych.
 • Wieloletni kierownik akredytowanych laboratoriów paliw stałych, kierujący jednocześnie badaniami oraz pobieraniem próbek paliw stałych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń teoretycznych i praktycznych w zakresie wykonywania badań oraz pobierania i przygotowania próbek paliw stałych, oraz w zakresie nadzoru nad organizacją i modernizacją laboratoriów paliw stałych. Audytor i ekspert techniczny współpracujący od wielu lat z jednostką akredytującą laboratoria badawcze. Dzięki licznym audytom prowadzonym w laboratoriach w całej Polsce dopasowuje przykłady omawiane na szkoleniu do specyfiki pracy uczestników.
Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 08.12.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 09.12.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 820,00 zł brutto: 1008,60 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 720,00 zł brutto: 885,60 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badania paliw
Numer szkolenia: 21/12/L/O2/RIM
Zaczyna się:08/12/2021
Kończy się:09/12/2021
Lokalizacja:ONLINE