Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 100 zł zniżki!

Tylko do 30.08.2021 r.

Szkolenie Hybrydowe

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Pracując w laboratorium powinieneś znać/wiedzieć:
 • Aktualne zmiany w obowiązujących przepisach,
 • Wymaganą dokumentację,
 • Jak zaktualizować ocenę ryzyka na czynnik chemiczny,
 • Jakie prowadzić rejestry i zgłoszenia,
 • Jak oznaczyć sporządzone roztwory,
 • Jak postąpić z odpadem i ściekiem,
 • Jakie kary mogą nałożyć organy kontroli.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Kierownikach laboratorium,
 • Specjalistach pracujących w laboratorium,
 • Osobach odpowiedzialnych za bhp w laboratorium.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Omówisz zasady bezpieczeństwa chemicznego w laboratorium w świetle najnowszych zmian i wymagań, dzięki czemu poprawisz bezpieczeństwo w swoim środowisku pracy.
 • Pozyskasz umiejętności zarządzania chemikaliami mającymi zastosowanie w laboratorium z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach prawnych, dzięki czemu zminimalizujesz ryzyko zagrożeń związanych z ich użytkowaniem.
 • Sporządzisz check listę wymagań obowiązujących w laboratorium wraz z gotowymi odpowiedziami, dzięki czemu zaoszczędzisz swój cenny czas, ponieważ poznasz konkretne przykłady i nie będziesz musiał poszukiwać tych informacji w innych źródłach.
Program szkolenia:

GOSPODARKA CHEMIKALIAMI W LABORATORIUM:

 1. Rodzaje chemikaliów mających zastosowanie w laboratorium obowiązujące rejestry,
 2. Karty charakterystyki i scenariusz narażenia po 01.06.2017 i dalszych zmianach,
 3. Obowiązek prowadzenia rejestrów chemikaliów i zgłoszeń mieszanin,
 4. Oznakowanie CLP chemikaliów i roztworów własnych po zmianach od 01.06.2017r,
 5. Oznakowanie miejsc przechowywania i magazynowania chemikaliów po czerwcu 2017 i dalszych zmianach,,
 6. Stosowanie odczynników rakotwórczych, mutagennych- wymagane rejestry, wzory zgłoszeń,
 7. Obowiązek zgłoszenia do ECHA w przypadku braku Scenariusza Narażenia dla odczynnika.

WYMAGANIA BHP W LABORATORIUM:

 1. Obowiązek posiadania prysznicy bezpieczeństwa i oczomyjek , wanny ociekowe,
 2. Obowiązek posiadania instrukcji - katalog instrukcji,
 3. Składowanie butli z gazem i substancji palnych w laboratorium,
 4. Środki ochrony indywidualnej dla laboranta, zasady przydziału i wymaganej dokumentacji.

OCENA RYZYKA NA CZYNNIK CHEMICZNY:

 1. Podstawa prawna oceny ryzyka,
 2. Ocena ryzyka – wymagane dane –jak zebrać,
 3. Ocena ryzyka – wybór metodyki,
 4. Przegląd wymaganej dokumentacji,
 5. Zasady przeprowadzania i udostępniania oceny,
 6. Kiedy należy aktualizować ocenę ryzyka na czynnik chemiczny.

GOSPODARKA ODPADAMI W LABORATORIUM:

 1. Rodzaje odpadów mających zastosowanie w laboratorium,
 2. Obowiązek posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 3. Zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie laboratorium,
 4. Przekazanie odpadów podmiotom uprawnionym,
 5. Instrukcje gospodarowania odpadami,
 6. Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
 7. Wymagania ADR w gospodarce odpadami w laboratorium,
 8. Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa.
 9. Zasady magazynowania i transportu po zmianach 2020,

GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA I EMISYJNA W LABORATORIUM:

 1. Rodzaje ścieków powstających w Laboratorium,
 2. Pozwolenie wodnoprawne – czy wymagane,
 3. Wymagania dot. umów w zakresie gospodarki wodnościekowej,
 4. Zasady postępowania ze ściekami powstającymi w laboratorium,
 5. Czy emisja z laboratorium wymaga zgłoszenia czy pozwolenia.
Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie rozporządzenie REACH i CLP oraz zarządzania zintegrowanymi systemami jakości. Szef działu BHP i Ochrony Środowiska. Szkolenia prowadzi z niezwykłą starannością i zaangażowaniem, doskonale łączy wiedzę naukową z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Warszawa/ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 08.09.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 09.09.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1190,00 zł brutto: 1463,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 1090,00 zł brutto: 1340,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia środowiska pracy i BHP
Numer szkolenia: 21/09/L/HYB2/GML
Zaczyna się:08/09/2021
Kończy się:09/09/2021
Lokalizacja:Warszawa/ONLINE