Szkolenie On-line

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?
Pracując w laboratorium powinieneś wiedzieć:
 • Jakie są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do personelu.
 • Czym różni się personel wewnętrzny od personelu zewnętrznego.
 • Co powinna zawierać procedura dotycząca personelu.
 • Jakie zapisy należy utrzymywać w tym obszarze.
 • Jakie funkcje mają wpływ na wyniki działalności laboratoryjnej.
 • Jakie mogą być wymagania kompetencyjne dla poszczególnych funkcji.
 • Jakie odpowiedzialności i uprawnienia należy nadać personelowi laboratorium.
 • Do jakich czynności/zadań należy upoważnić personel w działalności laboratoryjnej.
 • Jak postępować z personelem nowozatrudnionym i jakie zapisy utrzymywać w tym obszarze.
 • Jak nadzorować personel i jakie zapisy powinny temu towarzyszyć.
 • Jak monitorować kompetencje personelu i dokumentować monitorowanie kompetencji personelu.
 • Jak rozmawiać z pracownikami o ich rozwoju.
 • Jak wykorzystać metody obserwacji do podnoszenia jakości pracy zespołu.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Doświadczonych menedżerach laboratoriów, którzy chcą lepiej motywować swój zespół do rozwoju,
 • Osobach, które mają niewielkie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników laboratorium i chcą rozwinąć umiejętności w zakresie rozwijania kompetencji pracowników,
 • Osobach, które planują dalszy rozwój i aspirują do roli kierownika laboratorium.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Zapoznasz się z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i zasadniczymi zmianami, jakie wprowadza w podejściu do personelu, dzięki czemu wyeliminujesz wątpliwości w procedurach, co zmaksymalizuje efektywność Twojej pracy.
 • Dowiesz się jak nadzorować personel i jakie zapisy powinny temu towarzyszyć, dzięki czemu zaoszczędzisz swój cenny czas - ponieważ poznasz konkretne przykłady i nie będziesz musiał poszukiwać tych informacji w innych źródłach.
 • Będziesz mógł/mogła zadawać wykładowcy pytania w zakresie zarządzania rozwijaniem kompetencji w zespole.
 • Dowiesz się, dlaczego ważne jest, aby rozmawiać z pracownikami o ich rozwoju,
 • Poznasz zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej,
 • Przetrenujesz prowadzenie konstruktywnego spotkania rozwojowego z pracownikiem laboratorium,
 • Przygotujesz się do lepszego wykorzystania metody obserwacji do podnoszenia jakości pracy zespołu,
 • Będziesz umiał/umiała poradzić sobie z oporem przed zmianą podczas wprowadzania nowości w laboratorium,
Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

 • Rozwijanie umiejętności motywowania siebie i pracowników – jakich kompetencji „twardych” i „miękkich” potrzebujemy do realizacji zadań i osiągania większej satysfakcji z pracy w laboratorium.
 • Udzielanie i przyjmowanie konstruktywnej informacji zwrotnej jako warunek zaufania i dobrej współpracy w zespole.
 • Rozmowa z pracownikami na temat rozwoju – przygotowanie, przeprowadzanie, follow-up.
 • Przygotowanie metod, kierownika i zespołu do wprowadzenia obserwacji poziomu kompetencji.
 • Radzenie sobie z oporem przed zmianą w zespole – jak zachęcać pracowników do ciągłego doskonalenia.
 • Sesja pytań i odpowiedzi. 

Dzień drugi:

 • PERSONEL – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i obowiązki Laboratorium wynikające z tych wymagań.
 • Co, zgodnie z wymaganiami powyższej normy, należy udokumentować i jakie prowadzić zapisy.
 • Prawidłowe udokumentowanie wymagań kompetencyjnych dla każdej funkcji mającej wpływ na wyniki działalności laboratoryjnej.
 • Określenie zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień personelu.
 • Wybór personelu, szkolenie pracowników nowo przyjętych, nadawanie upoważnień.
 • Upoważnienie personelu do określonych czynności i zadań w działalności laboratoryjnej.
 • Nadzorowanie i monitorowanie personelu.
 • Plany szkoleń oraz ocena skuteczności działań dotyczących szkoleń.
Nasz Ekspert
 • Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.
 • Konsultant i trener biznesu w obszarze kierowania ludźmi, komunikacji, procesów zarządzania i wdrażania zmian w kulturze organizacyjnej  oraz standardów sprzedaży i obsługi klienta. Przez ponad 20 lat przeprowadziła ponad 10,000 godzin szkoleń dla firm polskich i globalnych. Certyfikowany menedżer projektów w metodykach PRINCE2 i IPMA, certyfikowany konsultant Extended Disc. Prowadzi szkolenia w języku polskim i angielskim.
Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 14.12.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 15.12.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 820,00 zł brutto: 1008,60 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 720,00 zł brutto: 885,60 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Kierownika
Numer szkolenia: 21/12/L/O2/MIM
Zaczyna się:14/12/2021
Kończy się:15/12/2021
Lokalizacja:ONLINE