Szkolenie Hybrydowe

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Dlaczego warto?

Celem szkolenia jest omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i dokumentów opisujących polityki PCA w obszarze wymagań akredytacyjnych (DA-05 i DA-06) oraz warunków akredytacji (DA-01, DA-02, DA-08), pod kątem skutecznej realizacji auditów wewnętrznych w Laboratorium Badawczym. Szkolenie ma za zadanie zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi praktycznej realizacji auditów wewnętrznych, z technikami auditowania, jak również innymi aspektami dotyczącymi omawianego zagadnienia, takimi jak np. określenie kompetencji auditora wraz z ich utrzymaniem i doskonaleniem, prawidłowe formułowanie niezgodności i spostrzeżeń, odpowiednie wykonanie i udokumentowanie poszczególnych etapów auditu wewnętrznego (inicjowanie auditu, przygotowanie i przeprowadzenie działań auditowych). W trakcie szkolenia omówione zostaną także podstawowe obowiązki Laboratorium dotyczące planowania i realizacji auditów wewnętrznych oraz realizacji możliwych działań poauditowych wraz z ich dokumentowaniem, w tym z ewentualnym uczestnictwem auditora wewnętrznego w realizacji tych działań i ocenie ich skuteczności.

Szkolenie połączy przekazaną wiedzę teoretyczną z praktyczną realizacją auditów wewnętrznych działalności laboratoryjnej (zarówno w obszarze systemu zarządzania, jak i w obszarze kompetencji technicznych) i da możliwość samodzielnego wykonywania zgodnych z wymaganiami normy i efektywnych auditów wewnętrznych.

Będąc audytorem wewnętrznym w laboratorium powinieneś znać:
 • wymagania akredytacyjne,
 • metody (techniki) auditowania,
 • zasady auditowania i prezentowania wyników audytów,
 • wymagania normy  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Kandydatach na auditorów wewnętrznych w Laboratoriach Badawczych
 • Osobach, które są zainteresowane zapoznaniem się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz aktualnymi wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji, w połączeniu z możliwością potwierdzenia spełnienia tych wymagań przez Laboratorium na drodze auditu wewnętrznego
 • Auditorach wewnętrznych pragnących odświeżyć i/lub rozszerzyć swoją wiedzę w obszarze praktycznej realizacji skutecznych auditów wewnętrznych
 • Wszystkich pracowników Laboratoriów, zainteresowanych proponowaną tematyką szkolenia.
Biorąc udział w szkoleniu:

Dowiesz się m.in.:

 • Jakie są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie realizacji auditów wewnętrznych ?
 • Które punkty normy akredytacyjnej są ściśle związane z auditem wewnętrznym, jak je interpretować i praktycznie realizować ?
 • Jak brzmią obowiązujące w tym obszarze definicje i jak należy je rozumieć ?
 • Co należy do obowiązków Laboratorium, a co do auditora wewnętrznego w aspekcie planowania, organizacji i realizacji auditów ?
 • Jak skutecznie zaplanować, ustanowić, wdrożyć i utrzymywać program auditów wewnętrznych ?
 • Jakie informacje powinny zostać ujęte w w/w programie oraz procedurze dotyczącej auditów wewnętrznych ?
 • Jakie zapisy powinny być utrzymywane przez Laboratorium, jakie powinien utrzymywać auditor wewnętrzny / zespół auditorów ?
 • Jak powinna wyglądać profesjonalna realizacja auditu wewnętrznego ?
 • Co rozumiemy pod pojęciem „metody auditowania” i jak skutecznie je wykorzystać do zrealizowania auditu ?
 • Jaka jest rola auditora wiodącego i auditora technicznego ? W jaki sposób powinna wyglądać ich efektywna współpraca ?
 • Jak w prawidłowy sposób formułować i dokumentować niezgodności oraz spostrzeżenia z auditu wewnętrznego ?
 • Jak planować, realizować, dokumentować i monitorować działania poauditowe ? Jaka może być rola auditora wewnętrznego w procesie realizacji działań poauditowych ?
 • Jak oceniać skuteczność zrealizowanych przez Laboratorium działań korygujących oraz wszelkich działań (doskonalących, minimalizujących/eliminujących ryzyko powstania niezgodności) odnoszących się do ryzyk i szans ?
Program szkolenia
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie realizacji auditów wewnętrznych
 • Zapoznanie z obowiązującymi definicjami i ich interpretacją
 • Obowiązki Laboratorium i auditora wewnętrznego w obszarze planowania i realizacji auditów oraz ich dokumentowania
 • Planowanie, ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie zgodnego z normą akredytacyjną programu auditów wewnętrznych.
 • Praktyczne aspekty profesjonalnej realizacji auditu wewnętrznego – omówienie wszystkich etapów auditu oraz roli poszczególnych członków zespołu oceniającego
 • Dokumentowanie działań związanych z realizacją auditu wewnętrznego – obowiązku Laboratorium i auditora/zespołu auditorów, w tym wybór najefektywniejszych metod auditowania
 • Prawidłowe formułowanie i dokumentowanie niezgodności oraz spostrzeżeń z auditu wewnętrznego
 • Realizacja działań poauditowych – planowanie, wdrażanie, monitorowanie, dokumentowanie realizowanych działań (omówienie ewentualnej roli auditora wewnętrznego w realizacji działań poauditowych), aktualizacja listy ryzyk i szans
 • Ocena skuteczności zrealizowanych działań – obowiązki Laboratorium i auditora.
 • Praktyczne aspekty realizacji auditu wewnętrznego – ćwiczenia, pytania, odpowiedzi.

Egzamin - osoby zainteresowane mogą wziąć udział w teście, jeśli test zostanie pomyślnie zaliczony, osoby do niego przystępujące otrzymają certyfikat potwierdzający kompetencje audytora wewnętrznego.

Nasz Ekspert

Wieloletni kierownik Zakładu Analitycznego w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. Ekspert w zakresie wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania w laboratorium. Auditor techniczny oraz wiodący systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Kraków/ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 08.12.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 09.12.2021 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 820,00 zł brutto: 1008,60 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 720,00 zł brutto: 885,60 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia zarządzania wg 17025
Numer szkolenia: 21/12/L/H2/JOK
Zaczyna się:08/12/2021
Kończy się:09/12/2021
Lokalizacja:Kraków/ONLINE