Szkolenie On-line

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?
Pracując jako specjalista ds. ochrony środowiska powinieneś znać:
 • Najnowsze zmiany regulacji w obszarze gospodarki odpadami.
 • Nowe obowiązki w zakresie uzyskiwania pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
 • Obowiązki w zakresie uzyskiwania lub prolongaty zezwoleń na gospodarowanie odpadami - Czy Twój dotychczasowy odbiorca może je nadal realizować ?
 • Nowe zasady ponoszenia i przenoszenia odpowiedzialności za wytworzone odpady.
 • Reguły wyboru odbiorców odpadów.
 • Zasady wysyłki odpadów za granicę oraz ich przywozu do Polski.
 • Zasady bezpiecznego postępowania z odpadami, w tym reguły ich transportu.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Osobach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, w tym zwłaszcza za gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwach.
 • Pracownikach administracji chcących pogłębić wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Uzyskasz wiedzę o wymaganiach prawnych regulujących sferę gospodarowania odpadami i ich praktycznych zastosowaniach, co pomoże Ci w prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy.
 • Wymienisz się doświadczeniami z ekspertem i innymi uczestnikami, co pomoże Ci uniknąć trudnych sytuacji oraz pomoże rozwiązać problemy.
Program szkolenia
 • Podstawy gospodarki odpadami
  • Podstawy prawne
  • Pojęcie odpadu
  • Zakres stosowania ustawy o odpadach
  • Uznanie substancji za produkt uboczny - aktualne zasady rejestracji,
  • Klasyfikacja odpadów i zmiana katalogu odpadów
  • Zdefiniowanie odpadów niepalnych.
 • Rozporządzenia Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742).
 • Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie
  • Reglamentacja wytwarzania odpadów
  • Pozwolenie zintegrowane i pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  • Wpis do rejestru wytwórców odpadów (BDO)
  • Magazynowanie odpadów - istotne zmiany:  zmiana czasu magazynowania odpadów, operat przeciwpożarowy, ograniczenia ilościowe, wstrzymanie działalności - aktualizacja wymagań
  • Hierarchia gospodarki odpadami
  • Odpowiedzialność za odpady i jej przekazywanie - zwiększenie odpowiedzialności wytwórców za odpady niebezpieczne.
  • Nowy rozdział w ustawie o odpadach - usuwanie odpadów.
 • Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 • Zmiana terminu dostosowania zezwoleń do 05.03.2020 r. (objaśnienia Ministra Klimatu dot. rozumienia terminu!)
  operat przeciwpożarowy - omówienie zmian - dostosowanie do 22.08.2023.
  - monitoring wizyjny - obowiązek  monitoringu on-line wpisany do ustawy z dn. 19.07.2019 r.,
  - ograniczenia ilościowe zbierania,
  - zabezpieczanie roszczeń,
  - świadectwa niekaralności (złagodzenie kryteriów dla oświadczeń o niekaralności)
  • Warunki odmowy i cofnięcia zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
 • Transport odpadów - nowe wymagania wprowadzone w 2018 r.
  • Nowe wymagania wynikające ze zmian przepisów o odpadach 2019 i 2020 r.
  • Rejestracja działalności
  • Oznakowanie samochodów
  • Szczególne sankcje karne dla transportujących odpady
  • Wymagania szczególne dla transportu odpadów niebezpiecznych
  • Doprecyzowanie przepisów dotyczących zatrzymania pojazdu transportującego odpady w przypadku naruszenia wybranych przepisów.
 • Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami
  • Ewidencja gospodarki odpadami i katalog zwolnień
  • Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami
  • Rozszerzona odpowiedzialność producenta; zmiany przygotowywane 2021/2022
 • Kontrola u przedsiębiorcy
 • Nowe, wyższe administracyjne kary pieniężne za zbieranie i przetwarzanie odpadów niezgodnie z decyzją lub bez decyzji.
Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami i międzynarodowego przemieszczania odpadów, posiadający wieloletnie doświadczenie w przemyśle i administracji, od 1987 wykładowca na szkoleniach.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Szkolenia on-line  - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabaty nie łączą się.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 14.12.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 15.12.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 990,00 zł brutto: 1217,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 890,00 zł brutto: 1094,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Ochrony Środowiska
Numer szkolenia: 21/12/O/O2/WS
Zaczyna się:14/12/2021
Kończy się:15/12/2021
Lokalizacja:ONLINE