Szkolenie On-line

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Pracując w laboratorium powinieneś:
 • systematycznie uczestniczyć w badaniach biegłości (PT) lub innych porównaniach międzylaboratoryjnych (ILC);
 • znać wymagania, jakie muszą spełniać organizatorzy programów badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych;
 • umieć monitorować i zarządzać wynikami uczestnictwa w programach PT/ ILC;
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Organizatorach programów badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych;
 • Auditorach wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Uczestnikach programów badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych;
 • Osobach zainteresowanych głównymi zaleceniami norm: PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”oraz ISO 13528 „Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison”;
Biorąc udział w szkoleniu:
 • nabędziesz wiedzę z zakresu organizacji badań biegłości zgodnie z ogólnoświatowymi standardami, w oparciu o założenia normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011;
 • poznasz przedstawione w ISO 13528:2015 założenia metod statystycznych zalecanych do stosowania na różnych etapach programów badania biegłości;
 • szkolenie pomoże Ci odpowiednio zaprojektować program badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych oraz sporządzić raport i przygotować niezbędna dokumentację dla uczestników;
 • dowiesz się jak poprawnie zaprojektować model statystyczny w sytuacji małej populacji uczestników;
 • nabędziesz niezbędnej wiedzy z zakresu doboru odpowiednich kryteriów oceny zewnętrznego dostawcy w zakresie programów PT;
 • nauczysz się jak interpretować uzyskane wyniki w badaniach biegłości i efektywnie je wykorzystywać w procesie potwierdzania ważności wyników;
Program szkolenia
 • Wymagania dla organizatorów porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości na podstawie dokumentów związanych;
 • Kompetentny organizator programów (PT) - dowody na spełnienie wymagańPN-EN ISO/IEC 17043:2011 przez organizatora, właściwy dobór kryteriów oceny zewnętrznego dostawcy w zakresie programów PT;
 • Wymagania jednostki akredytującej (PCA) i organizacji międzynarodowych dotyczące uczestnictwa w programach PT/ILC – omówienie dokumentu DA-05;
 • Rodzaje, założenia oraz cele programów PT/ILC;
 • Różnice między programami PT (badania biegłości) a ILC (porównania międzylaboratoryjne);
 • Statystyczne metody opracowania wyników, obejmujące m.in.:
  • statystyczną ocenę jednorodności i stabilności obiektu badań,
  • identyfikację wartości odstających,
  • metody wyznaczania wartości przypisanej i jej niepewności,
  • metody wyznaczania odchylenia standardowego do celu badania biegłości,
  • wyznaczanie wskaźników osiągnięć,
 • Projektowanie modelu statystycznego w zależności od populacji uczestników;
 • Wybór odpowiedniego modelu statystycznego dla małej populacji uczestników porównań międzylaboratoryjnych;
 • Kryteria akceptacji uzyskanych rezultatów (techniki statystycznej oceny wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych);
 • Projektowanie planu/programu porównań międzylaboratoryjnych/badań biegłości;
 • Sporządzanie sprawozdania/raportu z porównań międzylaboratoryjnych/badań biegłości;
 • Porównania wewnątrzlaboratoryjne - cel i zasady organizacji, statystyczne opracowanie wyników, powiązanie z procesem walidacji/weryfikacji metody;
 • Metody szacowania niepewności oraz weryfikacji budżetu niepewności na podstawie wyników badania biegłości;
 • Analiza trendów wyników programów PT/ILC – przykłady graficznej prezentacji oraz zastosowanie do np.:
  • oceny jakości analiz na przestrzeni czasu;
  • porównywania efektywności różnych metod badawczych (metody referencyjne kontra metody alternatywne);
  • oceny wyników uzyskiwanych przez różnych analityków;
 • Wyniki badań PT/ILC a potwierdzenie metody badawczej;
 • Weryfikacja planu/strategii uczestnictwa w badaniach biegłości na podstawie osiąganych rezultatów;
 • Metody rozpatrywania przez laboratoria ryzyk i szans związanych z uczestnictwem w badaniach biegłości (PT);
 • Uzyskane wyniki a działania naprawcze, przykłady analizy wyników wątpliwych i niezadowalających;
 • Przykłady realizacji programów badań biegłości przez akredytowanych międzynarodowych i krajowych organizatorów badań biegłości;
 • Warsztaty obliczeniowe (łącznie 3 godz.).
Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 02.09.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 03.09.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 650,00 zł brutto: 799,50 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia metrologii i kompetencji
Numer szkolenia: 21/09/L/ON2/IM3
Zaczyna się:02/09/2021
Kończy się:03/09/2021
Lokalizacja:ONLINE