Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 100 zł zniżki!

Tylko do 06.09.2021 r.

 Szkolenie Hybrydowe

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?
Cel szkolenia:
 • Podstawowym celem szkolenia jest  przedstawienie uczestnikom praktycznego wykorzystania wymagań zawartych w normie akredytacyjnej, dokumentach PCA, przepisach prawa oraz normach przedmiotowych w codziennej pracy, której wyniki przełożą się na  wydanie wiarygodnych wyników badań.

To szkolenie skierowane jest do:
 • Analityków wprowadzających techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej do rutynowych analiz w swoim laboratorium,
 • Osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat wymienionych technik
Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się:
 • Na temat charakterystyki metod FAAS, GFAAS, HGAAS, CVAAS
 • Jak dokonać wyboru metody AAS w oparciu o wymagania metodyczne i przepisy prawa
 • Jak optymalizować pracę aparatów w technikach FAAS, GFAAS, HGAAS, CVAAS
 • Jak przygotować plany weryfikacji/walidacji metod FAAS, GFAAS, HGAAS, CVAAS wraz z określeniem kryteriów oceny
 • Jakie elementy uwzględnić w planach potwierdzenia ważności wyników badań
 • Jak praktycznie przeprowadzić proces weryfikacji/walidacji metod z uwzględnieniem procesu szacowania niepewności pomiaru
Program szkolenia
 • Podstawy teoretyczne i możliwości analityczne płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
 • Podstawy i metodyka techniki bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (GFAAS)
 • Porównanie metod spektroskopowych i ich zastosowania (FAAS, GFAAS, HGAAS,CVAAS)
 • Interferencje występujące podczas pracy metodą FAAS
 • Interferencje występujące w technice GFAAS
 • Zastosowanie modyfikatorów matrycy przy atomizacji w piecu grafitowym
 • rodzaje modyfikatorów, zasada działania modyfikatorów, sposoby wprowadzania modyfikatorów.
 • Interferencje występujące w technikach: HGAAS i CVAAS oraz sposoby ich eliminacji
 • Optymalizacja parametrów w analizach AAS podczas wprowadzania nowej metody oraz w bieżącym przygotowaniu aparatu do pracy
 • Przygotowanie próbek do analiz instrumentalnych
 • Omówienie wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczących:
 • Wyboru personelu oraz potwierdzenie kompetencji niezbędnych do realizacji badań AAS
 • Wyboru właściwej metody AAS w odniesieniu do badanych obszarów w tym obszarów prawnie regulowanych w tym specyfikowanie zamówień
 • Weryfikacja/Walidacja metod absorpcyjnej spektrometrii atomowej z uwzględnieniem szacowania niepewności
 • Opracowanie planów potwierdzenia ważności wyników badań oraz monitorowanie uzyskanych wyników 

Uwaga!

 • Uczestnicy mają możliwość przeprowadzenia procesu weryfikacji/walidacji oraz szacowania niepewności pomiaru metod stosowanych we własnym laboratorium. Warunkiem jest zgłoszenie do organizatora takiej metody na 7 dni przed szkoleniem. Uczestnik otrzymuje od prowadzącego szkolenie informację dotyczącą konieczności posiadania dokumentów źródłowych.
Nasz Ekspert

Konsultant w obszarze systemów zarządzania oraz działalności technicznej laboratoriów badawczych i organizatorów badań biegłości. Specjalista ds. jakości, posiadający wieloletnie doświadczeniem w kierowaniu pracą laboratorium badawczego. Czynny auditor wewnętrzny z zakresu systemu zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025 oraz auditor techniczny z zakresu badań i pobierania próbek środowiska ogólnego. Od ponad dekady swoje doświadczenie buduje min. poprzez prowadzenie szkoleń oraz ciągłe doskonalenie umiejętności poprzez współpracę min. z jednostkami naukowymi. Do 2020r. pełniła funkcję przewodniczącej Grupy Roboczej ds. Certyfikowanych Materiałów Odniesienia powołanej przez Główny Urząd Miar w chwili obecnej Członek Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego GUM ds. energii i ochrony środowiska.
Ekspert w zakresie: Systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17043:2011, PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03, PN- ISO 9001:2015-10 oraz metod spektroskopowych (FAAS, HGAAS, CVAAS, ETAAS).

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 

Miejsce szkolenia Warszawa/ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 08.09.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 09.09.2021 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1190,00 zł brutto: 1463,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 1090,00 zł brutto: 1340,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia analiz instrumentalnych
Numer szkolenia: 21/09/L/HYB2/ESI
Zaczyna się:08/09/2021
Kończy się:09/09/2021
Lokalizacja:Warszawa/ONLINE