Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 100 zł zniżki!

Tylko do 17.08.2021 r.

Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
Wykonując badania w laboratorium powinieneś znać:
 • Elementy koncepcji zarządzania procesowego w laboratoriach według wymagań normy  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej i ich wykorzystanie w praktyce laboratoryjnej,
 • Metodykę zarządzania procesem potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Personelu laboratoriów pomiarowych i badawczych, posiadających akredytację, starających się o akredytację oraz laboratoriów zainteresowanych formalną akredytacją wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Osobach, wykonujących badania oraz odpowiedzialnych za walidację metod badawczych w laboratoriach akredytowanych  i starających się o akredytację
 • Osobach pragnących zdobyć informacje, co zmieniło nowe wydanie normy w zakresie walidacji metod badawczych. 
 • Kierownictwu i pracownikach laboratoriów odpowiedzialnych i/lub zaangażowanych w proces potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Zapoznasz się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru, dzięki czemu przygotujesz się do wdrożenia wprowadzanych zmian.
 • Nabędziesz praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystywania odpowiednich narzędzi statystycznych do celu potwierdzania metod badawczych do zamierzonego zastosowania, co przyczyni się do minimalizacji ryzyka popełniania błędów,
 • Na podstawie praktycznych przykładów poznasz algorytmy postępowania w procesie szacowania niepewności pomiarów, dzięki czemu usprawnisz Twoją pracę w laboratorium i zaoszczędzisz swój cenny czas, ponieważ nie będziesz musiał poszukiwać tych informacji w innych źródłach.
Program szkolenia
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru
 • Realizacja procesu podstawowego w laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Podstawowe definicje związane z walidacją metod badawczych,
 • Walidacja metod w świetle regulacji prawnych,
 • Potwierdzenie metody – walidacja a sprawdzenie metody: różnice, podobieństwa, kryteria,
 • Plan walidacji/sprawdzenia metody badawczej,
 • Potwierdzenie metody i szacowanie niepewności jako proces:
  - określenie podstawowych elementów procesu – dane wejściowe, wyjściowe, właściciel procesu, mierniki procesu

  - opis struktury procesu.
 • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej– miary położenia i rozproszenia danych, rachunek prawdopodobieństwa, podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa,
 • Testy statystyczne a opracowanie wyników eksperymentu walidacji i szacowania niepewności wyników pomiarów,
 • Statystyka a walidacja metod analitycznych – zdefiniowanie cech charakterystycznych metod analitycznych:
  - Liniowość – krzywa kalibracyjna
  - Zakres roboczy
  - Selektywność/specyficzność
  - Granica wykrywalności
  - Granica oznaczalności
  - Limit decyzyjny
  - Zdolność wykrywania
  - Poprawność/odzysk
  - Precyzja metody
  - Odporność metody
  - Efekt matrycy
 • Różne podejścia do szacowania niepewności – wybór właściwego algorytmu postępowania,
 • Identyfikacja źródeł niepewności. Błędy pobierania i przygotowania próbek oraz procesu pomiarowego,
 • Określanie znaczenia oraz istotności składowych budżetu niepewności,
 • Konstruowanie budżetu niepewności - Wykorzystanie wyników walidacji i sterowania jakością badań do wyznaczania niepewności pomiaru,
 • Monitorowanie składowych budżetu niepewności – ocena trendu,
 • Główne przyczyny przeszacowania/niedoszacowania niepewności wyników pomiaru,
 • Czynniki wpływające na konieczność modyfikacji budżetu niepewności,
 • Monitorowanie aktualności danych eksperymentu walidacji/sprawdzenia metod badawczych,
 • Praktyczne przykłady najczęściej występujących błędów w planowaniu eksperymentu walidacji/sprawdzenia metody badawczej i konstruowaniu budżetu niepewności
 • Ocena skuteczności procesu potwierdzania metody badawczej i szacowania niepewności pomiaru,
 • Wykorzystanie wyników sterowania jakością do potwierdzania aktualności wyników eksperymentu walidacji/sprawdzenia metod badawczych,
 • Wyniki badań PT/ILC a potwierdzenie metody badawczej
Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem trenerskim w zakresie statystyki, badań biegłości, walidacji i szacowania niepewności. Ceniona przez uczestników szkoleń za profesjonalizm i doskonałe przygotowanie merytoryczne. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne
CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.
Do udziału w Webinarium potrzebujesz niewiele:

System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS

Aktualna przeglądarka Google Chrome

Dostęp do internetu min. 1 mbit/s

Będziesz mógł skorzystać ze szkolenia w dowolnym miejscu

Możesz skorzystać ze szkolenia używając laptopa, telefonu czy tabletu

Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka Google Chrome

Będziesz mógł skorzystać z kontaktu z wykładowcą oraz uczestnikami w formie otwartego czatu

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 24.08.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 25.08.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia statystyki laboratoryjnej
Numer szkolenia: 21/08/L/ON2/IM1
Zaczyna się:24/08/2021
Kończy się:25/08/2021
Lokalizacja:ONLINE