Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

UWAGA, zmiana terminu szkolenia z 5-6.08 na 19-20.10.2021 r. 

Dlaczego warto?
Wykonując badania w laboratorium powinieneś znać:
 • Jakie są obowiązki Laboratorium jako podmiotu deklarującego prowadzenie działalności laboratoryjnej
 • Jak w codziennej pracy laboratoryjnej spełniać wymagania dotyczące zasobów
 • Jakie procesy powinny zostać zidentyfikowane w pracy Laboratoryjnej i jak je monitorować

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • analitykach, którzy codziennie wykonują swoje obowiązki
 • osobach które są odpowiedzialne za działalność techniczną w laboratorium
 • kierownikach laboratorium, którzy podejmują decyzję w różnych aspektach działań
Biorąc udział w szkoleniu poznasz:
 • jakie kompetencje musi spełniać personel i jak na co dzień zarządzać personelem
 • jak nadzorować wyposażenie, ustalać terminy wzorcowań i sprawdzeń, zachowywać spójność pomiarową oraz jak zamawiać/ specyfikować wzorce, odczynniki, usługi wzorcowania oraz pozostałe usługi wsparcia
 • co zmieniło się w przeglądzie zleceń, ofert i umów
 • jak wybrać i wdrożyć nową  metodą badawczą do stosowania
 • jakie działania dobrać w przypadku potwierdzenia ważności wyników
 • jak raportować wyniki badań i przedstawiać zasadę podejmowania decyzji
 • Jak wykorzystać badania niezgodne z wymaganiami do doskonalenia
 • Jak rozpatrywać skargi
 • kiedy rozpatrywanie ryzyk jest konieczne
 • jak planować audyty wewnętrzne
 • sytuacje z życia laboratorium, gdy nie zostały spełnione wymagania 
Program szkolenia
 • Podstawowe wymagania systemowe zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Podejście procesowe w Laboratorium w ujęciu praktycznym.
 • Omówienie najważniejszych informacji w odniesieniu do przedstawionych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 procesów:
  • Przegląd zapytań ofert i umów
  • Wybór, weryfikacja i walidacja metod
  • Pobieranie próbek
  • Postępowanie z obiektami badań
  • Zapisy techniczne
  • Szacowanie niepewności pomiaru
  • Monitorowanie jakości wyników
  • Przedstawianie wyników
  • Skargi
  • Zarządzanie pracą niezgodną z wymaganiami
  • Nadzorowanie danych i zarządzanie informacji
 • Prawidłowa realizacja zadań związanych z:
  • nadzorowaniem dokumentów systemowych oraz zapisów
  • postępowaniem z ryzykiem i szansami
  • niezgodnościami i działaniami korygującymi
  • pracą niezgodną z wymaganiami
  • audytami wewnętrznymi
  • przeglądem zarządzania 
 • Wymagania dotyczące zapewnienie bezstronności i poufności oraz sposobu oceny tych wymagań.
 • Jakie wymagania organizacyjne należy spełnić i jakie ma to znaczenie w zapewnieniu ciągłości działania Laboratorium.
 • Zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji procesów w Laboratorium:
  • personel
  • warunki lokalowe i środowiskowe
  • wyposażenie
  • spójność pomiarowa
  • zakupy usług i dostaw
Nasz Ekspert

Konsultant w obszarze systemów zarządzania oraz działalności technicznej laboratoriów badawczych i organizatorów badań biegłości. Specjalista ds. jakości, posiadający wieloletnie doświadczeniem w kierowaniu pracą laboratorium badawczego. Czynny auditor wewnętrzny z zakresu systemu zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025 oraz auditor techniczny z zakresu badań i pobierania próbek środowiska ogólnego. Od ponad dekady swoje doświadczenie buduje min. poprzez prowadzenie szkoleń oraz ciągłe doskonalenie umiejętności poprzez współpracę min. z jednostkami naukowymi. Do 2020r. pełniła funkcję przewodniczącej Grupy Roboczej ds. Certyfikowanych Materiałów Odniesienia powołanej przez Główny Urząd Miar w chwili obecnej Członek Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego GUM ds. energii i ochrony środowiska.
Ekspert w zakresie: Systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17043:2011, PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03, PN- ISO 9001:2015-10 oraz metod spektroskopowych (FAAS, HGAAS, CVAAS, ETAAS).

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 19.10.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 20.10.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 820,00 zł brutto: 1008,60 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 720,00 zł brutto: 885,60 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia zarządzania wg 17025
Numer szkolenia: 21/10/L/O2/ESI2
Zaczyna się:19/10/2021
Kończy się:20/10/2021
Lokalizacja:ONLINE

Rezerwacja

Cena szkolenia dla pierwszej osoby
zł 820.00
Cena szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 720.00