Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
Wykonując badania sensoryczne wody powinieneś znać:
 • zasady przeprowadzania badań sensorycznych
 • czynniki wpływające na wynik analizy sensorycznej
 • Wymagania normy PN-EN 1622 „Analiza wody. Oznaczanie liczby progowej zapachu (TON) i liczby progowej smaku (TFN)’’.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • kierownikach oraz pracownikach laboratoriów badających wodę
 • pracownikach odpowiedzialnych za wykonywanie badań sensorycznych wody
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz zasady przeprowadzania badań sensorycznych, dzięki czemu wzbogacisz wiedzę i będziesz efektywniej wykonywał swoją pracę
 • Dowiesz się jakie czynniki wpływają na wynik analizy sensorycznej, dzięki czemu będziesz poprawnie wykonywać badania i unikniesz powszechnych błędów
 • Uzyskasz wiedzę na temat walidacji i szacowania niepewności metody sensorycznej, co zaoszczędzi Twój czas poświęcony na samodzielne wyszukiwanie tych informacji
Program szkolenia
 • Podstawowe pojęcia w analizie sensorycznej.
 • Czynniki wpływające na wynik analizy sensorycznej.
 • Zasady przeprowadzania badań sensorycznych.
 • Organizacja pracowni analizy sensorycznej, w oparciu o normę PN-ISO 8589 „Ogólne wytyczne projektowania pracowni analizy sensorycznej”.
 • Wybór osób do zespołu oceniającego smak i zapach, w oparciu o normy: PN-ISO 8586-1: ,,Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających”; PN - ISO 5496: „Analiza sensoryczna. Metodologia. Wprowadzenie i szkolenia oceniających w wykrywaniu i rozpoznawaniu zapachów”; PN-ISO 3972 „Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda sprawdzania wrażliwości smakowej”.
 • Omówienie testów na wrażliwość sensoryczną:
  - test na rozpoznawanie podstawowych wzorców smaku;
  - test na progi wrażliwości smakowej;
  - test na rozpoznawanie podstawowych wzorców zapachu;- test na progi wrażliwości zapachowej.
 • Wymagania normy PN-EN 1622 „Analiza wody. Oznaczanie liczby progowej zapachu (TON) i liczby progowej smaku (TFN)’’.
 • Omówienie metod oznaczania smaku i zapach:
  - metoda pełna parzysta i trójkątowa wyboru niewymuszonego;
  - metoda uproszczona pełna i trójkątowa wyboru niewymuszonego;
  - metoda uproszczona jakościowa.
 • Opracowanie wyników testu wstępnej selekcji, zgodnie z normą PN-EN 1622. 
 • Interpretacja wyników oceny smaku i zapachu.
 • Jak przeprowadzić walidację metody sensorycznej? Cechy charakterystyczne metody oznaczania liczby progowej smaku i zapachu
 • Identyfikacja źródeł niepewności metody sensorycznej.
 • Zachowanie spójności pomiarowej w analizie sensorycznej
 • Pytania, dyskusja, rozwiązywanie problemów
Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie analizy sensorycznej wody. Koordynator zespołu oceniającego smak i zapach wody do spożycia, koordynator badań biegłości. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu analizy sensorycznej wody.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 12.08.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia bezpieczeństwa żywności
Numer szkolenia: 21/08/L/ON1/AO
Zaczyna się:12/08/2021
Kończy się:12/08/2021
Lokalizacja:ONLINE