Termin szkolenia!

20.09.2021 r. - 1 dzień szkolenia

21.09.2021 r. jednodniowa przerwa

22 września 2021 r. -2 dzień szkolenia

Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
 • Zasady przeprowadzania badań molekularnych
 • Specyfikę pracy w laboratorium akredytowanym w zakresie stosowania metod PCR i Real-Time PCR
 • Wymagania normy PN-EN ISO-IEC 17025:2018-02 w obszarze badań molekularnych 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach laboratoriów badawczych, akredytowanych, przygotowujących się do akredytacji lub chcących postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w obszarze badań molekularnych, ze szczególnym uwzględnieniem analiz GMO.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Rozszerzysz i ugruntujesz swoją dotychczasową wiedzę z zakresu techniki PCR i Real time PCR w tym metod optymalizacji reakcji, co ułatwi Ci rozwiązywanie problemów w laboratorium poprzez dobór odpowiedniej techniki badawczej
 • Poznasz parametry walidacji metod opartych na PCR i Real Time PCR, ich źródła niepewności oraz praktyczne sposoby ich wyznaczania w analizach GMO jak również wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie stosowania metod PCR i Real Time PCR, dzięki czemu z łatwością oszacujesz niepewność metod i samodzielnie przeprowadzisz walidację
Program szkolenia:
 • Techniki PCR: klasyczny PCR, Real Time PCR, cyfrowy PCR i możliwości ich zastosowania w laboratorium akredytowanym:
  • omówienie różnych technik PCR i Real Time PCR, cyfrowy PCR
  • możliwości multipleksowania reakcji PCR
  • projektowanie sekwencji starterów
  • optymalizacja reakcji PCR
  • geny referencyjne w analizach Real Time PCR
  • interpretacja wyników badań
  • organizacja pracy w laboratorium akredytowanym stosującym metody PCR
  • wymagania dotyczące sprzętu i odczynników w laboratorium akredytowanym - wyposażenie pomiarowe stosowane w badaniach PCR i Real-time PCR oraz sposób jego nadzorowania
  • zapewnienie jakości badań w analizach molekularnych
 • Walidacja metod badawczych w świetle normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i dokumentów PCA.
 • Wyznaczenie cech charakterystycznych metod jakościowych i ilościowych PCR.
 • Statystyka mająca zastosowanie przy walidacji metod w analizach GMO, w tym:
  • norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wytyczne PCA i organizacji międzynarodowych w zakresie walidacji, szacowania niepewności wyniku pomiaru, w tym wytyczne dla analiz GMO
  • podejście do walidacji metod PCR w analizach GMO, parametry i kryteria walidacji, statystyka mająca zastosowanie przy walidacji metod w analizach GMO
 • Szacowanie niepewności w analizach PCR na przykładzie wykrywania sekwencji charakterystycznych dla genetycznie zmodyfikowanych organizmów, w tym:
  • problem niepewności w analizach PCR . Określenie źródeł niepewności, szacowanie niepewności – tworzenie diagramu przyczynowo – skutkowego, szacowanie niepewności na podstawie wyników uzyskanych w badaniach biegłości/międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych.
 • Warsztaty z walidacji i szacowania niepewności metod PCR - analizy GMO, w tym:
  • praktyczne wyznaczanie parametrów walidacji i określanie źródeł niepewności na przykładzie analiz GMO. 
Nasz Ekspert

Długoletni kierownik laboratorium mikrobiologicznego. Ekspert i praktyk w zakresie badań mikrobiologicznych i biologicznych (także metodami molekularnymi m.in. PCR). Wysokiej klasy specjalista, doskonale łączący wiedzę naukową i wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 20.09.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 22.09.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 21 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 3
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 950,00 zł brutto: 1168,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 850,00 zł brutto: 1045,50 zł
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 850,00 zł brutto: 1045,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Liczba pozostałych dni promocyjnych cen szkolenia: -12

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia mikrobiologii i biologii
Numer szkolenia: 21/09/L/O2/HW
Zaczyna się:20/09/2021
Kończy się:22/09/2021
Lokalizacja:ONLINE