Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 50 zł zniżki!

Tylko do 8.04.2021 r.

Status szkolenia

SZKOLENIE  szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych metod auditowania w Laboratoriach Badawczych, w tym Laboratoriach akredytowanych w zakresach elastycznych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania techniki auditu pionowego, w świetle aktualnych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczących realizacji auditów wewnętrznych. W trakcie szkolenia omówione zostaną także obowiązki Laboratorium dotyczące planowania i realizowania auditów wewnętrznych oraz realizacji możliwych działań poauditowych wraz z ich dokumentowaniem. Szkolenie połączy wiedzę teoretyczną z praktyczną realizacją auditów wewnętrznych działalności laboratoryjnej (ze szczególnym uwzględnieniem sposobu auditowania zakresów elastycznych), przy zastosowaniu dostępnych metod auditowania, w tym roli i sposobu realizacji auditu pionowego jako skutecznej techniki potwierdzenia zgodności działania Laboratorium z wymaganiami normy akredytacyjnej i innymi kryteriami oceny.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Personelu kierowniczym, odpowiedzialnym za obszar planowania i realizacji auditów wewnętrznych w Laboratoriach,
 • Auditorach wewnętrznych w Laboratoriach Badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem Laboratoriów posiadających elastyczne zakresy akredytacji,
 • Wszystkich pracowników Laboratoriów, zainteresowanych proponowaną tematyką szkolenia.
Biorąc udział w szkoleniu:

        Dowiesz się m.in.:

 • Jakie są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie realizacji auditów wewnętrznych ?
 • Jak brzmią obowiązujące w tym obszarze definicje i jak należy je rozumieć (ze szczególnym uwzględnieniem elastycznego zakresu akredytacji) ?
 • Co należy do obowiązków Laboratorium, a co do auditora wewnętrznego w aspekcie planowania, organizacji i realizacji auditów ?
 • Jak skutecznie zaplanować, ustanowić, wdrożyć i utrzymywać program auditów wewnętrznych w aspekcie elastycznego zakresu akredytacji ?
 • Jakie zapisy powinny być utrzymywane przez Laboratorium, jakie powinien utrzymywać auditor wewnętrzny / zespół auditorów ?
 • Jak powinna wyglądać profesjonalna realizacja auditu wewnętrznego pionowego oraz auditu w obszarze elastycznego zakresu akredytacji ?
 • Jak skutecznie wykorzystać metodę auditu pionowego do potwierdzenia utrzymywania i doskonalenia kompetencji Laboratoriów, w tym Laboratoriów akredytowanych w elastycznych zakresach akredytacji ?
 • W jaki sposób powinna wyglądać efektywna współpraca zespołu auditorów (wiodącego i technicznego) ?
 • Jak w prawidłowy sposób formułować i dokumentować niezgodności oraz spostrzeżenia z auditu wewnętrznego ?
 • Jak planować, realizować, dokumentować i monitorować działania poauditowe ? Jaka może być rola auditora wewnętrznego w procesie realizacji działań poauditowych ?
 • Jak oceniać skuteczność zrealizowanych przez Laboratorium działań korygujących oraz działań odnoszących się do ryzyk i szans
Program szkolenia:
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie realizacji auditów wewnętrznych, w tym omówienie obowiązujących definicji, ze szczególnym uwzględnienie Laboratoriów akredytowanych w zakresach elastycznych
 • Obowiązki Laboratorium i auditora wewnętrznego w obszarze planowania i realizacji auditów oraz ich dokumentowania
 • Planowanie, ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie zgodnego z normą akredytacyjną programu auditów wewnętrznych, w tym możliwość wykorzystania auditu pionowego jako skutecznego narzędzia oceny działalności laboratoryjnej, w tym działalności w zakresie elastycznym
 • Praktyczne aspekty profesjonalnej realizacji auditu wewnętrznego pionowego oraz auditu Laboratorium akredytowanego w zakresie elastycznym – omówienie wszystkich etapów auditu oraz roli poszczególnych członków zespołu oceniającego
 • Dokumentowanie działań związanych z realizacją auditu wewnętrznego pionowego – obowiązku Laboratorium i auditora/zespołu auditorów, ze szczególnym uwzględnieniem Laboratoriów akredytowanych w zakresach elastycznych
 • Prawidłowe formułowanie i dokumentowanie niezgodności oraz spostrzeżeń z auditu wewnętrznego
 • Realizacja działań poauditowych  oraz cena skuteczności zrealizowanych działań – obowiązki Laboratorium i auditora
Nasz Ekspert

Wieloletni kierownik Zakładu Analitycznego w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. Ekspert w zakresie wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania w laboratorium. Auditor techniczny oraz wiodący systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 31.05.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 01.06.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia zarządzania wg 17025
Numer szkolenia: 21/05/L/ON2/JOK
Zaczyna się:31/05/2021
Kończy się:01/06/2021
Lokalizacja:ONLINE