Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 100 zł zniżki!

Tylko do 7.07.2021 r.

Dlaczego warto?
Wykonując badania w laboratorium powinieneś znać:
 • podstawowe definicje metrologiczne,
 • jaka jest rola wzorcowania i materiałów odniesienia w zapewnieniu spójności metrologicznej oznaczeń analitycznych,
 • podstawy szacowania niepewności wzorcowania i wyników oznaczeń analitycznych,
 • w jaki sposób wykonywać pomiary pH i przewodności elektrycznej właściwej (konduktometryczne) zapewniając spójność pomiarową,
 • w jaki sposób wykonywać pomiary masy i objętości oraz oznaczenia analityczne wykorzystujące pomiary tych wielkości zapewniając spójność pomiarową.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach laboratoriów badawczych i wzorcujących,
 • pracownikach wykonujących analizy chemiczne, m.in. pH, konduktometryczne, miareczkowe, grawimetryczne,
 • osobach pragnących usystematyzować swą wiedzę i poszerzyć kompetencje,
 • osobach odpowiedzialnych za utrzymanie systemu zarządzania jakością w laboratorium.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • poznasz podstawowe terminy i definicje metrologiczne,
 • zdobędziesz wiedzę na temat teorii i praktyki pomiarów pH, konduktometrycznych,  grawimetrycznych i miareczkowań wolumetrycznych.
 • poznasz metodykę wzorcowania  i pomiarów oraz szacowania niepewności w ww. analizach chemicznych (w ramach szkolenia przewidziano ćwiczenia z zakresu szacowania niepewności wzorcowania i wyników pomiarów).  
Program szkolenia

Dzień pierwszy:

 • podstawowe terminy i definicje metrologiczne,
 • spójność metrologiczna w analizach chemicznych, rola materiałów odniesienia,
 • podstawy szacowania niepewności wyników pomiarów,
 • podstawy teorii pomiarów pH (m.in. definicja pH, wzorcowanie i wybór materiałów odniesienia, szacowanie niepewności, zapewnienie spójności),
 • praktyczne aspekty pomiarów pH (m.in. efekty temperaturowe, środowiska, wybór elektrody),
 • podstawy teorii pomiarów konduktometrycznych (definicja, wzorcowanie, wybór materiałów odniesienia, szacowanie niepewności, zapewnienie spójności),
 • praktyczne aspekty pomiarów konduktometrycznych (m.in. efekty temperaturowe, polaryzacja elektrod, wybór czujnika konduktometrycznego).

Dzień drugi:

 • podstawy teorii pomiarów masy i objętości (zasada pomiarów, wzorcowanie m.in. kolb miarowych, biuret, pipet, szacowanie niepewności, zapewnienie spójności),
 • praktyczne aspekty ważenia i pomiarów objetości,
 • metody analiz chemicznych wykorzystujące pomiary masy (grawimetryczne), szacowanie niepewności, zapewnienie spójności,
 • sporządzanie roztworów wzorcowych i próbek do analiz, szacowanie niepewności.
 • podstawy teoretyczne miareczkowania wolumetrycznego (m.in. typy miareczkowań, wzorcowanie (wyznaczenie miana), materiały odniesienia, szacowanie niepewności, zapewnienie spójności),
 • praktyczne aspekty  miareczkowania (m.in. wybór odpowiedniego materiału odniesienia do wyznaczenia miana titranta, wybór właściwego trybu i parametrów miareczkowania, wybór odpowiedniej metody wyznaczania punktu końcowego).
Nasz Ekspert

Dr chemii, wieloletni kierownik laboratorium wzorcującego, ekspert w dziedzinie metrologii chemicznej (m.in. metod elektrochemicznych i  klasycznych metod analiz chemicznych), doświadczony auditor techniczny systemu zarządzania jakością.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 07.07.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 08.07.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia metrologii i kompetencji
Numer szkolenia: 21/07/L/ON2/WKO
Zaczyna się:07/07/2021
Kończy się:08/07/2021
Lokalizacja:ONLINE