Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 100 zł zniżki!

Tylko do 27.04.2021 r.

Status szkolenia

SZKOLENIE ONLINE. 

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Pracując jako specjalista ds. ochrony środowiska powinieneś znać:
 • Najnowsze zmiany regulacji w obszarze gospodarki odpadami
 • Nowe obowiązki w zakresie uzyskiwania pozwoleń na wytwarzanie odpadów
 • Obowiązki w zakresie uzyskiwania lub prolongaty zezwoleń na gospodarowanie odpadami - Czy Twój dotychczasowy odbiorca może je nadal realizować ?
 • Nowe zasady ponoszenia i przenoszenia odpowiedzialności za wytworzone odpady
 • Reguły wyboru odbiorców odpadów
 • Zasady wysyłki odpadów za granicę oraz ich przywozu do Polski
 • Zasady bezpiecznego postępowania z odpadami, w tym reguły ich transportu.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Osobach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, w tym zwłaszcza za gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwach.
 • Pracownikach administracji chcących pogłębić wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Uzyskasz wiedzę o wymaganiach prawnych regulujących sferę gospodarowania odpadami i ich praktycznych zastosowaniach, co pomoże Ci w prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy.
 • Wymienisz się doświadczeniami z ekspertem i innymi uczestnikami, co pomoże Ci uniknąć trudnych sytuacji oraz pomoże rozwiązać problemy.
Program szkolenia
 • Podstawy gospodarki odpadami
  • Podstawy prawne
  • Pojęcie odpadu
  • Zakres stosowania ustawy o odpadach
  • Uznanie substancji za produkt uboczny - nowe zasady rejestracji, okresy przejściowe
  • Klasyfikacja odpadów i zmiana katalogu odpadów
  • Zdefiniowanie odpadów niepalnych
  • Nowy rozdział w ustawie o odpadach - usuwanie odpadów.
 • Zmiany zrealizowane w 2018 r. i wprowadzone ustawami z dn. 04.07.2019 r. oraz z dn. 19.07.2019 r.
 • Rozporządzenia Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742).
 • Zmiany epizodyczne 2020 (ustawa z 23.01.2020  i „tarcza antykryzysowa”)
 • Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie
  • Reglamentacja wytwarzania odpadów
  • Pozwolenie zintegrowane i pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  • Wpis do rejestru wytwórców odpadów (BDO)
  • Magazynowanie odpadów - istotne zmiany:  zmiana czasu magazynowania odpadów, operat przeciwpożarowy, ograniczenia ilościowe, wstrzymanie działalności
  • Hierarchia gospodarki odpadami
  • Odpowiedzialność za odpady i jej przekazywanie - zwiększenie odpowiedzialności wytwórców za odpady niebezpieczne)
 • Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 • Zmiana terminu dostosowania zezwoleń do 05.03.2020 r. (objaśnienia Ministra Klimatu dot. rozumienia terminu!)
  operat przeciwpożarowy - omówienie zmian - dostosowanie do 22.08.2023,
  - monitoring wizyjny - obowiązek  monitoringu on-line wpisany do ustawy z dn. 19.07.2019 r.,
  - ograniczenia ilościowe zbierania,
  - zabezpieczanie roszczeń,
  - świadectwa niekaralności (złagodzenie kryteriów dla oświadczeń o niekaralności)
  • Warunki odmowy i cofnięcia zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
 • Transport odpadów - nowe wymagania wprowadzone w 2018 r.
  • Nowe wymagania wynikające ze zmian przepisów o odpadach 2019 i 2019 r.
  • Rejestracja działalności
  • Oznakowanie samochodów
  • Nowe sankcje karne dla transportujących odpady
  • Wymagania szczególne dla transportu odpadów niebezpiecznych
  • Doprecyzowanie przepisów dotyczących zatrzymania pojazdu transportującego odpady w przypadku naruszenia wybranych przepisów.
 • Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami
  • Ewidencja gospodarki odpadami i rozszerzony katalog zwolnień
  • Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami
  • Zmiany ustawy o odpadach (w tym działanie „tarczy antykryzysowej”) i jej konsekwencje w zakresie prowadzenia ewidencji (BDO).
 • Rozszerzona odpowiedzialność producenta; zmiany dokonane w 2017 r. oraz w 2019 r.
 • Kontrola u przedsiębiorcy
 • Nowe, wyższe administracyjne kary pieniężne za zbieranie i przetwarzanie odpadów niezgodnie z decyzją lub bez decyzji.
Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami i międzynarodowego przemieszczania odpadów, posiadający wieloletnie doświadczenie w przemyśle i administracji, od 1987 wykładowca na szkoleniach.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 28.04.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 29.04.2021 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Ochrony Środowiska
Numer szkolenia: 21/04/O/ON2/WS
Zaczyna się:28/04/2021
Kończy się:29/04/2021
Lokalizacja:ONLINE