Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 100 zł zniżki!

Tylko do 25.05.2021 r.

 Status szkolenia

SZKOLENIE ONLINE. 

Więcej informacji

Jeśli jesteś odpowiedzialny za gospodarkę chemikaliami, BHP, Ochronę środowiska i zaopatrzenie, powinieneś znać:
 • Obowiązki dalszego użytkownika wynikające z rozporządzeń REACH i CLP
 • Znać ostatnie zmiany w tym zakresie
 • Być świadomy kar ciążących na użytkowniku
 • Znać możliwości kontrolne organów kontroli
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Osobach odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami, BHP, ochronę środowiska i zaopatrzenie,
 • Osobach kierujących laboratoriami i pracownikach laboratorium,
 • Kierowników działów w którym stosowane są chemikalia
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poszerzysz wiedzę i nabędziesz praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania chemikaliami w szerokim spektrum przepisów karkowych jak i UE
 • Dowiesz się jak przygotować zakład do kontroli, co należy sprawdzić po ostatnich zmianach
Program szkolenia

Informacje wprowadzające CLP

 • Klasyfikacja CLP – nowe piktogramy, zmiany od czerwca 2017 roku
 • Jak sprawdzić czy dostarczone chemikalia mają prawidłową etykietę
 • Jak oznaczyć mieszaniny, roztwory własne, zmiany od czerwca 2017 roku
 • Jakie dokumenty należy zaktualizować przed czerwcem 2017 roku

Obowiązki wynikające z krajowych aktów prawnych

 • Obowiązki wynikające z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( spis chemikaliów, zgłoszenie zakupów mieszanin w systemie ELDIOM)
 • Oznaczenie magazynów, miejsc stosowania chemikaliów i przechowywania chemikaliów, transport chemikaliów
  wew. zakładu
 • Obowiązujące instrukcje z zakresu gospodarki chemikaliami, których brak powoduje niezgodności
 • Wymagania z zakresu stosowania substancji rakotwórczych i mutagennych
 • Ocena ryzyka na czynnik chemiczny – metodyka i przykłady oceny, uwzględnienie zmian wprowadzonych
  w 2016 roku 
 • Transport chemikaliów na terenie zakładu, pigułka wymagań ADR

Wymagania REACH

 • Karta charakterystyki – historia zmian w kartach, jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona karta, informacje istotne dla dalszych użytkowników zawarte w kartach, zmiany w kartach od czerwca 2017 roku
 • Rejestracja w REACH- terminy, kogo dotyczy
 • Obowiązek poinformowania dostawcy o zastosowaniu w wymaganym terminie – nowy od 2016 roku system deskryptorów ( jak identyfikować i przypisać prawidłowy deskryptor do warunków stosowania)
 • Obowiązek sporządzenia raportu dalszego użytkownika w sytuacji gdy nie ma scenariusza narażenia od swojego dostawcy  – wymagane elementy raportu, kiedy należy sporządzić raport, praktyczne wskazówki jak uniknąć w/w obowiązków, który jest kosztowy dla dalszych użytkowników
 • Kiedy należy otrzymać scenariusz narażenia do karty charakterystyki.  Jak uzyskać zgodność ze scenariuszem narażenia otrzymanym od dostawcy substancji/mieszaniny  warunki stosowania, wymagane środki kontroli ryzyka, obowiązujące pomiary, skanowanie scenariuszy przez dalszych użytkowników.
 • Obowiązki wynikające z stosowania substancji z listy kandydackiej oraz z procedury  zezwoleń w systemie Reach – lista kandydacka na stronach ECHA (jak szukać i kogo należy powiadomić w wymaganym terminie)

Organy kontroli i kary .

Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie rozporządzenie REACH i CLP oraz zarządzania zintegrowanymi systemami jakości. Szef działu BHP i Ochrony Środowiska. Szkolenia prowadzi z niezwykłą starannością i zaangażowaniem, doskonale łączy wiedzę naukową z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 26.05.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 16:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia REACH
Numer szkolenia: 21/05/L/ON1/GML
Zaczyna się:26/05/2021
Kończy się:26/05/2021
Lokalizacja:ONLINE