Szkolenie On-line

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?
Aby zapewnić odpowiednią jakość badań prowadzonych zgodnie z zasadami DPL powinieneś:
 • znać aktualne wymagania prawne systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej,
 • wiedzieć jak należy odpowiednio zbudować, utrzymać i doskonalić system spełniający te wymagania,
 • znać role i zadania jednostki zapewnienia jakości w prawidłowym działaniu systemu oraz właściwym nadzorowaniu prowadzonych badań.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • kierownictwu i personelu laboratoriów oraz innych jednostek prowadzących lub planujących prowadzić niekliniczne badania wymagane prawem z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka i środowiska, w szczególności badania: produktów leczniczych, weterynaryjnych produktów leczniczych, środków ochrony roślin, kosmetyków, produktów biobójczych, dodatków do żywności, dodatków do pasz, detergentów, genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy oraz chemikaliów stosowanych w przemyśle, usługach i gospodarstwie domowym
 • personelu odpowiedzialnym za prowadzenie programu zapewnienia jakości
 • osobach planujących rozpoczęcie pracy na wyżej wymienionych stanowiskach
 • wszystkich zainteresowanych tematyką
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Dowiesz się jak zbudować i utrzymać system Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w swojej jednostce organizacyjnej, co pomoże Ci poprawić efektywność pracy i zoptymalizować działania prowadzone w laboratorium
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu organizacji pracy laboratorium, w tym opracowywania i aktualizacji dokumentacji, prowadzenia zapisów, planowania i  przeprowadzania badań oraz ich sprawozdawania, przeprowadzania inspekcji jednostki, badań i procesów oraz opracowywania raportów z inspekcji, nadzoru nad wyposażeniem, obiektami badanymi i materiałami odniesienia, jak również z zakresu archiwizacji zapisów i materiałów, co pozwoli na szybsze i efektywniejsze wykonywanie badań
Program szkolenia:

1.Informacje ogólne

 • Czym jest DPL?
 • Cel DPL
 • Obszary regulowane przez DPL
 • Geneza i początki DPL
 • Krajowa Jednostka Monitorująca
 • Czym jest Certyfikat DPL?
 • Kryteria otrzymania certyfikatu
 • Zakres Certyfikacji Jednostki Badawczej
 • Zasady prowadzenia oceny Jednostki Badawczej
 • Terminologia

2.Aktualne wymagania prawne

3.Organizacja personelu jednostki badawczej

 •   Zarządzający Jednostką Badawczą
 •   Kierownik Badania 
 •   Personel Badawczy
 •   Główny wykonawca-podwykonawca

4.Program i Personel  Zapewnienia Jakości

 • Plan działania jednostki
 • Inspekcje

5.Organizacja pomieszczeń i środowiska jednostki badawcze

 •  Pomieszczenia 
 •  Przyrządy pomiarowe
 •  Materiały i odczynniki
 •  Systemy badawcze
 •  Materiały badane i odniesienia

6.Dokumentacja badawcza

 •   Standardowe Procedury Operacyjne (SOP)
 •   Plan badania
 •   Prowadzenie badania
 •   Sprawozdanie z badania
 • Archiwizacja
Nasz Ekspert

Ekspert z 10-letnim doświadczeniem w kierowaniu międzynarodowej jednostki badawczej zajmującej się kontrolą jakości produktów kosmetycznych. Współtworzyła zarówno jednostkę, jak i cały system GLP, który został później do niej wdrożony. Zna od podszewki etap kreowania wizji działania, tworzenia "na papierze" oraz wdrażania GLP. W kolejnych latach po wdrożeniu uczestniczyła w kontrolach i weryfikacjach prowadzonych przez Jednostkę Nadzorującą, która certyfikuje podmioty badawcze. Zna sposób działania poszczególnych Inspektorów. W tej chwili działa w sektorze wyrobów medycznych i ich wdrażania.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 13.12.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 14.12.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 820,00 zł brutto: 1008,60 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 720,00 zł brutto: 885,60 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia zarządzania wg 17025
Numer szkolenia: 21/12/L/O2/IS
Zaczyna się:13/12/2021
Kończy się:14/12/2021
Lokalizacja:ONLINE