Status szkolenia

SZKOLENIE  on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Aby zapewnić odpowiednią jakość badań prowadzonych zgodnie z zasadami DPL powinieneś:
 • znać aktualne wymagania prawne systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej,
 • wiedzieć jak należy odpowiednio zbudować, utrzymać i doskonalić system spełniający te wymagania,
 • znać role i zadania jednostki zapewnienia jakości w prawidłowym działaniu systemu oraz właściwym nadzorowaniu prowadzonych badań.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • kierownictwu i personelu laboratoriów oraz innych jednostek prowadzących lub planujących prowadzić niekliniczne badania wymagane prawem z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka i środowiska, w szczególności badania: produktów leczniczych, weterynaryjnych produktów leczniczych, środków ochrony roślin, kosmetyków, produktów biobójczych, dodatków do żywności, dodatków do pasz, detergentów, genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy oraz chemikaliów stosowanych w przemyśle, usługach i gospodarstwie domowym
 • personelu odpowiedzialnym za prowadzenie programu zapewnienia jakości
 • osobach planujących rozpoczęcie pracy na wyżej wymienionych stanowiskach
 • wszystkich zainteresowanych tematyką
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Dowiesz się jak zbudować i utrzymać system Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w swojej jednostce organizacyjnej, co pomoże Ci poprawić efektywność pracy i zoptymalizować działania prowadzone w laboratorium
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu organizacji pracy laboratorium, w tym opracowywania i aktualizacji dokumentacji, prowadzenia zapisów, planowania i  przeprowadzania badań oraz ich sprawozdawania, przeprowadzania inspekcji jednostki, badań i procesów oraz opracowywania raportów z inspekcji, nadzoru nad wyposażeniem, obiektami badanymi i materiałami odniesienia, jak również z zakresu archiwizacji zapisów i materiałów, co pozwoli na szybsze i efektywniejsze wykonywanie badań
Program szkolenia:

1.Informacje ogólne

 • Czym jest DPL?
 • Cel DPL
 • Obszary regulowane przez DPL
 • Geneza i początki DPL
 • Krajowa Jednostka Monitorująca
 • Czym jest Certyfikat DPL?
 • Kryteria otrzymania certyfikatu
 • Zakres Certyfikacji Jednostki Badawczej
 • Zasady prowadzenia oceny Jednostki Badawczej
 • Terminologia

2.Aktualne wymagania prawne

3.Organizacja personelu jednostki badawczej

 •   Zarządzający Jednostką Badawczą
 •   Kierownik Badania 
 •   Personel Badawczy
 •   Główny wykonawca-podwykonawca

4.Program i Personel  Zapewnienia Jakości

 • Plan działania jednostki
 • Inspekcje

5.Organizacja pomieszczeń i środowiska jednostki badawcze

 •  Pomieszczenia 
 •  Przyrządy pomiarowe
 •  Materiały i odczynniki
 •  Systemy badawcze
 •  Materiały badane i odniesienia

6.Dokumentacja badawcza

 •   Standardowe Procedury Operacyjne (SOP)
 •   Plan badania
 •   Prowadzenie badania
 •   Sprawozdanie z badania
 • Archiwizacja
Nasz Ekspert

Ekspert z 10-letnim doświadczeniem w kierowaniu międzynarodowej jednostki badawczej zajmującej się kontrolą jakości produktów kosmetycznych. Współtworzyła zarówno jednostkę, jak i cały system GLP, który został później do niej wdrożony. Zna od podszewki etap kreowania wizji działania, tworzenia "na papierze" oraz wdrażania GLP. W kolejnych latach po wdrożeniu uczestniczyła w kontrolach i weryfikacjach prowadzonych przez Jednostkę Nadzorującą, która certyfikuje podmioty badawcze. Zna sposób działania poszczególnych Inspektorów. W tej chwili działa w sektorze wyrobów medycznych i ich wdrażania.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 19.10.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 20.10.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia zarządzania wg 17025
Numer szkolenia: 21/10/L/ON2/IS
Zaczyna się:19/10/2021
Kończy się:20/10/2021
Lokalizacja:ONLINE

Rezerwacja

Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy
zł 750.00
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 640.00