Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Dlaczego warto?
Cel szkolenia:
 • Podstawowym celem szkolenia jest  przedstawienie wymagań zawartych w normie akredytacyjnej dotyczących realizacji procesu Potwierdzenia ważności wyników badań w analizach instrumentalnych

To szkolenie skierowane jest do:
 • Osób odpowiedzialnych za realizację opracowanych planów Potwierdzenia ważności wyników badań w analizach instrumentalnych.
 • Personelu kierowniczego odpowiedzialnego za podejmowanie działań związanych z wynikami monitorowania ważności wyników badań
 • Osób odpowiedzialnych za przegląd uzyskiwanych wyników podczas realizacji procesu potwierdzania ważności wyników badań
 • Osób przygotowujących się do wykonywania badań w analizach instrumentalnych
Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się:
 • Jakie wymagania należy spełnić podczas realizacji procesu w oparciu o normę akredytacyjną dokumenty PCA, przepisy prawa oraz normy i procedury przedmiotowe
 • Jaki właściwe opracować plan potwierdzenia ważności wyników badań w analizach instrumentalnych (metody spektroskopowe oraz chromatograficzne) w oparciu o wymagania dokumentów odniesienia normę akredytacyjną dokumenty PCA, przepisy prawa oraz normy i procedury przedmiotowe
 • O określeniach kryteriów akceptacji wyników uzyskiwanych podczas monitorowania wyników badań w analizach instrumentalnych (metody spektroskopowe oraz chromatograficzne
 • Jakie działania należy podjąć w sytuacji kiedy nie zostały spełnione określone kryteria dla poszczególnych narzędzi monitorowania wyników badań w analizach instrumentalnych (metody spektroskopowe oraz chromatograficzne
 • Jak efektywnie wykorzystać analizę uzyskanych rezultatów z monitorowania ważności wyników badań w analizach instrumentalnych (metody spektroskopowe oraz chromatograficzne)
Program szkolenia

Dzień I:

 • Omówienie wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczących realizacji procesu Potwierdzenia ważności wyników badań.
  Przedstawienie procedura postepowania podczas monitorowania ważności wyników badań w analizach instrumentalnych (metody spektroskopowe oraz chromatograficzne)
  Omówienie wszystkich elementów uwzględnianych podczas monitorowania analizach instrumentalnych w tym:
  - techniki statystyczne w celu przeglądu wyników
  - korzystanie z materiałów odniesienia lub materiałów do kontroli jakości
  - korzystanie z alternatywnego wyposażenia, które zostało poddane wzorcowaniu w celu zapewnienia spójności pomiarowej wyników
  - sprawdzenia działania oraz sprawdzenia pośrednie wyposażenia
  - stosowanie wzorców kontrolnych lub roboczych
  - powtarzanie badań z wykorzystaniem tych samych lub innych metod
  - powtórne badania przechowywanych obiektów
  - korelacja wyników dotyczących różnych właściwości obiekt
  - przegląd uzyskanych wyników
  - porównania wewnątrzlaboratoryjne
  - badanie próbek ślepych
  - udział w badaniach PT/ILC
 • Przedstawienie kryteriów oceny wyników dla metod spektroskopowych oraz chromatograficznych odniesieniu do wskazanych elementów monitorowania ważności wyników badań.
  Przedstawienie sposobu postepowania podczas analizy bieżącej oraz okresowej uzyskiwanych wyników podczas ich potwierdzenia ważności w tym:
  - podejmowanie działań w sytuacjach niezgodnych z określonymi kryteriami
  - jak wykorzystać wyniki podczas identyfikacji ryzyka
  - omówienie sposobów jak efektywnie wykorzystać analizę uzyskanych rezultatów z monitorowania ważności wyników badań w analizach instrumentalnych.
 • Szczegółowe omówienie wymagań dokumentu DA-06 wyd. 7 z dnia 20.04.2020 r w odniesieniu do planów zapewnia spójności pomiarowej w laboratorium.
 • Szczegółowe omówienie wymagań dokumentu DA-05 wyd. 7 z dnia 25.05.2020 r w odniesieniu do planów udziału w badaniach PT/ILC oraz wyboru kompetentnego organizatora badan biegłości.

Dzień II: 

 • Opracowanie Planów potwierdzenia ważności wyników badań dla wskazanych metod instrumentalnych
 • Opracowanie Kart Shewharta dla próbek kontrolnych wraz z analizą wyników
 • Opracowanie Kart Shewharta rozstępu wraz z analizą wyników
 • Analiza uzyskanych wyników badań PT/ILC i ich wykorzystanie do oceny kompetencji pracowników
Nasz Ekspert

Konsultant w obszarze systemów zarządzania oraz działalności technicznej laboratoriów badawczych i organizatorów badań biegłości. Specjalista ds. jakości, posiadający wieloletnie doświadczeniem w kierowaniu pracą laboratorium badawczego. Czynny auditor wewnętrzny z zakresu systemu zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025 oraz auditor techniczny z zakresu badań i pobierania próbek środowiska ogólnego. Od ponad dekady swoje doświadczenie buduje min. poprzez prowadzenie szkoleń oraz ciągłe doskonalenie umiejętności poprzez współpracę min. z jednostkami naukowymi. Do 2020r. pełniła funkcję przewodniczącej Grupy Roboczej ds. Certyfikowanych Materiałów Odniesienia powołanej przez Główny Urząd Miar w chwili obecnej Członek Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego GUM ds. energii i ochrony środowiska.
Ekspert w zakresie: Systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17043:2011, PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03, PN- ISO 9001:2015-10 oraz metod spektroskopowych (FAAS, HGAAS, CVAAS, ETAAS).

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 06.07.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 07.07.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia metrologii i kompetencji
Numer szkolenia: 21/07/L/ON2/ESI
Zaczyna się:06/07/2021
Kończy się:07/07/2021
Lokalizacja:ONLINE