Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 50 zł zniżki!

Tylko do 20.04.2021 r.

Status szkolenia

SZKOLENIE ONLINE. 

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Pracując jako osoba odpowiedzialna za kwestie środowiskowe i monitorowanie emisji GHG, zapewnienie zgodności prawnej w tym zakresie, powinieneś znać:
 • kluczowe regulacje prawne, krajowe i europejskie
 • porozumienia i zobowiązania zawierane na forum ONZ, w tym perspektywy i planowane nowe rozwiązania
 • szczegółowe zasady monitowania opisane w regulacjach
 • zasady nadzoru i niezależnej weryfikacji procesu monitorowania.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o, zarówno doświadczonych, jak i rozpoczynających działalność:
 • kierownikach i specjalistach odpowiedzialnych za kwestie środowiskowe i związane z monitorowaniem GHG,
 • audytorach wewnętrznych systemów zarządzania (ISO 90001, 14001, EMAS, GHG),
 • ekspertach przygotowujących wnioski, o zezwolenia na emisje gazów cieplarnianych i wnioski o zatwierdzenie planów monitorowania emisji,
 • odpowiedzialnych w organizacji, za nadzór nad procesem niezależnej weryfikacji emisji, w tym zawierających umowy z weryfikatorami.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • poznasz szczegółowe zasady monitorowania wynikające z regulacji prawnych, dzięki czemu zminimalizujesz ryzyko typowych błędów występujących podczas monitorowania emisji,
 • uzyskasz wiedzę w zakresie ryzyka błędów na etapie przygotowania wniosku o pozwolenie i zatwierdzania, zmiany planu monitorowania i planu próbkowania, dzięki czemu udoskonalisz organizację w zakresie zarządzania emisjami GHG,
 • poznasz szczegółowo zasady nadzoru i niezależnej weryfikacji procesu monitorowania, co ułatwi Ci proces wyboru weryfikatora i ograniczenie ryzyka związanego z procesem niezależnej weryfikacji emisji.
Program szkolenia
 • Szkolenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem

  • ustawy z 12 czerwca 2015, o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
  • Dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii
  • Rozporządzeń Komisji (UE) Nr 2018/2066 z 19 grudnia 2018 oraz wygaszanego Nr 601/2012 z 21 czerwca 2012
  • Rozporządzeń Komisji (UE) Nr 2018/2067 z 28 grudnia 2018
  • Rozporządzeń Komisji ws. przydziałów bezpłatnych uprawnień na okres od 2021, na podstawie art.10a EUETS: KE2019/331, KE2019/1842

  a także

  • innych rozporządzeń KE ws. GHG
  • wytycznych i przewodników KE
  • PN-EN ISO 14065:2013
  • PN-EN ISO 14064-3
  • Programu akredytacji weryfikatorów (PCA)
  • planowanych zmian ustawy oraz rozporządzeń KE przed końcem roku 2020

   Zakres merytoryczny szkolenia

 • Kontekst prawny. Rys historyczny, stan istniejący oraz przyjęte zmiany na okres 2021-2030,
 • Dyrektywa EU ETS. Wymagania 2013-2030 (w tym kwestie dotyczące energii elektrycznej).
 • Przydziały bezpłatnych uprawnień Art. 10a. Rozporządzenia KE 2018/331. Rozporządzenie KE 2019/1842 (m.in. plany monitorowania, podinstalacje, monitorowanie przepływów energii i produktów, sprawozdawczość nt. poziomów działalności).
 • Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji (wydawanie i zmiana zezwoleń i planów monitorowania, planów metodyki monitorowania, uzupełnienia regulacji unijnych, sankcje, krajowe organy administracyjne w procesie monitorowania – role i zadania). Projekt zmiany ustawy 2020. 
 • Zasady monitorowania i raportowania. Rozporządzenie wykonawcze KE 2018/2066 (najważniejsze wymagania, granice instalacji, plan monitorowania, metodyka monitorowania, analiza ryzyka, strumienie, poziomy dokładności, analiza niepewności, nieracjonalne koszty, brakujące dane, wymagania w zakresie planów poboru prób i laboratoriów, wewnętrzne systemy zarządzania). Wytyczne i przewodniki KE, wyjaśnienia KE. Zmiany w stosunku do wygaszanego rozporządzenia KE 601/2012, w szczególności kwestie biomasy, nowe plany monitorowania. 
 • Planowane zmiany Rozporządzenia 2018/2066 (m.in. kwestie biomasy, nowe plany monitorowania) - z terminem obowiązywania od stycznia 2021 r. i stycznia 2022 r..
 • Weryfikacja raportów rocznych. Rozporządzenie Wykonawcze KE 2018/2067. Działania weryfikatora, które powinny poznać prowadzący instalację. Projekt zmiany rozporządzenia od stycznia 2021 r.
 • Wymagania normy ISO-14065 (zasady i kryteria weryfikacji, proces weryfikacji, wymagania wobec weryfikatora, zadania weryfikatora, ocena i nadzór nad weryfikatorem, obowiązki weryfikowanego, rola KOBiZE, PCA, innych jednostek akredytujących). 
 • Typowe błędy i niezgodności wskazywane przez weryfikatorów wobec monitorujących oraz typowe błędy i niezgodności podnoszone wobec weryfikatorów (przez KOBiZE, PCA) (w szczególności nieracjonalne koszty, analiza niepewności, dowody spełniania porządku hierarchiczego przy monitorowaniu przepływów materiałów wsadowych i energii w podinstalacjach).
 • Dyskusja, wątpliwości i pytań uczestników szkolenia.
Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie ochrony środowiska oraz handlu emisjami. Długoletni pracownik sektora energetycznego. Realizuje projekty w zakresie systemów zarządzania środowiskowego i zarządzania energią, zarządzania emisjami, due diligence, pozwoleń i decyzji środowiskowych. Audytor jednostek certyfikujących i weryfikujących (ISO 14001, ISO 50001, EMAS, GHG, in.) oraz Polskiego Centrum Akredytacyjnego.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania 

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 23.04.2021 od godz. 09:30
Zakończenie zajęć do godz. 14:30
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Ochrony Środowiska
Numer szkolenia: 21/04/O/ON1/SK
Zaczyna się:23/04/2021
Kończy się:23/04/2021
Lokalizacja:ONLINE