Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 50 zł zniżki!

Tylko do 20.04.2021 r.

Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
Wykonując badania w laboratorium powinieneś znać:
 • Jakie są obowiązki Laboratorium jako podmiotu deklarującego prowadzenie działalności laboratoryjnej
 • Jak w codziennej pracy laboratoryjnej spełniać wymagania dotyczące zasobów
 • Jakie procesy powinny zostać zidentyfikowane w pracy Laboratoryjnej i jak je monitorować
 • Kiedy warto mieć zakres elastyczny

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • analitykach, którzy codziennie wykonują swoje obowiązki
 • osobach które są odpowiedzialne za działalność techniczną w laboratorium
 • kierownikach laboratorium, którzy podejmują decyzję w różnych aspektach działań
Biorąc udział w szkoleniu poznasz:
 • jakie kompetencje musi spełniać personel i jak na co dzień zarządzać personelem
 • jak nadzorować wyposażenie, ustalać terminy wzorcowań i sprawdzeń, zachowywać spójność pomiarową oraz jak zamawiać/ specyfikować wzorce, odczynniki, usługi wzorcowania oraz pozostałe usługi wsparcia
 • co zmieniło się w przeglądzie zleceń, ofert i umów
 • jak wybrać i wdrożyć nową  metodą badawczą do stosowania
 • jakie działania dobrać w przypadku potwierdzenia ważności wyników
 • jak raportować wyniki badań i przedstawiać zasadę podejmowania decyzji
 • Jak wykorzystać badania niezgodne z wymaganiami do doskonalenia
 • Jak rozpatrywać skargi
 • kiedy rozpatrywanie ryzyk jest konieczne
 • jak planować audyty wewnętrzne
 • sytuacje z życia laboratorium, gdy nie zostały spełnione wymagania 
Program szkolenia
 • Obowiązki Laboratorium jako podmiotu realizującego działalność laboratoryjną.
 • Wymagania dla personelu, potwierdzanie kompetencji personelu, zarządzanie personelem
 • Najważniejsze zmiany w wymaganiach dla wyposażenia w porównaniu z normą PN-EN ISO /IEC 17025:2005; Cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia, podział wyposażenia i znaczenie w procesach badawczych
 • Spójność pomiarowa w wynikach badań i wymagania określone w dokumencie DA-06,
 • Postępowanie dla zapewnienia poprawności podejmowanych działań podczas specyfikowania wymagań przy zakupie wyposażenia i jego wzorcowaniu, przy wyborze badan biegłości, przy zlecaniu badan podwykonawcy
 • Procesy w Laboratorium i spełnianie wymagań adekwatnych dla danych procesów wskazanych w normie: przegląd zlecenia , wybór metod badawczych i ich potwierdzenie przydatności do stosowania, raportowanie wyników i zasada podejmowania decyzji,  potwierdzanie ważności wyników , prace niezgodne z wymaganiami ,skargi
 • Tworzenie programu audytów wewnętrznych
 • Przykłady dla sytuacji niespełnienia wymaganych kryteriów i ich wpływ na wynik laboratorium, podejmowanie działań korygujących i doskonalenia, szacowanie/ aktualizacja ryzyka i szans.
Nasz Ekspert

Długoletni pracownik Laboratorium badawczego posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu metod badawczych, w tym instrumentalnych, w zakresie badań wody, żywności  i powietrza na stanowiskach pracy, długoletni audytor, kierownik jakości w Laboratorium.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 21.04.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia zarządzania wg 17025
Numer szkolenia: 21/04/L/ON1/ES
Zaczyna się:21/04/2021
Kończy się:21/04/2021
Lokalizacja:ONLINE