9 gru

Dobra Praktyka Laboratoryjna w Wytwórni Farmaceutycznej

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 gru

Interferencje i źródła błędów w technice ICP-OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP-OES

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 gru

Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 gru

Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 gru

Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie - podejście praktyczne.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 gru

Paliwa alternatywne. Stałe paliwa wtórne (SRF) - metody znormalizowane. Metody oznaczania zawartości biomasy.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
15 gru

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
11 gru

Obowiązki przewoźnika kolejowego w transporcie transgranicznym. WEBINAR 4h.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
15 gru

Gospodarowanie wodami z uwzględnieniem nowelizacji prawa wodnego. Aktualizacje 2020 r.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
15 gru

Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami, BDO - WARSZTATY.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
15 gru

Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
15 gru

Analiza sensoryczna żywności – od utworzenia zespołu sensorycznego do akredytacji

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
15 gru

Oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej wody – podstawy teoretyczne i realizacja metod badawczych

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.