25 lut

Pobieranie próbek wód i ścieków do badań. Jak zapewnić właściwą jakość procesu pobierania próbek i uniknąć błędów.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
25 lut

Ocena niepewności pomiarów w laboratorium analitycznym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w praktyce.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
2 mar

Audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium mikrobiologicznym z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO-IEC 17025:2018-02

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
2 mar

Bezpieczna praca w laboratorium- bezpieczeństwo chemiczne i przeciwpożarowe.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
3 mar
4 mar

Walidacja metod chromatograficznych w laboratorium akredytowanym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
4 mar
4 mar

Prowadzenie i kontrola badań zgodnie z zasadami DPL (GLP).

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
5 mar

Wpływ Konkluzji BAT na krajowe regulacje z zakresu ochrony środowiska – wymagania emisyjne i pomiarowe.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 mar

Mikrobiologia. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami i zasada podejmowania decyzji.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
10 mar

ICP-OES - Interferencje, ich charakterystyka i sposoby eliminacji.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
10 mar

Porozmawiajmy o świadomym korzystaniu ze świadectw wzorcowań w laboratorium emisyjnym.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
10 mar

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w analizie instrumentalnej- wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
10 mar

Analiza śladu węglowego.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
10 mar

Statystyka w laboratorium - przygotowanie do walidacji i oceny niepewności oraz analizy wyników badań.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
11 mar

Badania jakości podczas wytwarzania i kontroli produktu leczniczego.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
12 mar

Legionella – wykrywanie, oznaczanie i monitorowanie w świetle przepisów z uwzględnieniem zmian dyrektywy dotyczącej wody pitnej

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.