18 maj

Wykorzystanie auditu wewnętrznego jako narzędzia do doskonalenia systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
18 maj

Pomiary zanieczyszczeń emisji do powietrza. Poradnik pomiarowca na podstawie poradnika M2 MONITORING OF STACK EMISSIONS TO AIR.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
19 maj

Chromatografia gazowa - walidacja metody i procedura oceny niepewności procesu

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
19 maj

Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych wody z pływalni oraz urządzeń związanych z uzdatnianiem wody.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
20 maj

Szacowanie niepewności, zachowanie spójności pomiarowej i potwierdzenie ważności wyników pobierania próbek powietrza w środowisku pracy.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
25 maj

Decyzje środowiskowe oraz oceny oddziaływania na środowisko - warsztaty dla inwestorów.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
25 maj

ICP-OES - Interferencje, ich charakterystyka i sposoby eliminacji.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
25 maj

Kody UFI, portal PCN- nowy system zgłaszania mieszanin od 2021r.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
25 maj

Ocena niepewności pomiaru w laboratorium fizykochemicznym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02-warsztaty.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
26 maj

Obowiązki laboratoriów jako użytkowników substancji i mieszanin chemicznych. Wymagania prawne REACH i CLP.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
26 maj

Spójność pomiarowa w laboratorium emisyjnym. Świadectwa wzorcowań – niepewność wyznaczenia liniowości.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
26 maj

Transport odpadów niebezpiecznych.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
27 maj

Transgraniczne przemieszczanie odpadów - obowiązujące wymagania prawne.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
27 maj

Weryfikacja jakościowych metod mikrobiologicznych w oparciu o normatywne dokumenty tj. PN-EN ISO 13843:2017-10 oraz ISO 16140-3.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
27 maj

Praktyczne podejście do oceny ryzyka w zarządzaniu laboratorium – Warsztaty

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
31 maj

Nowelizacja dokumentu PCA ILAC-P14:09/2020- Polityka ILAC dotycząca niepewności pomiaru przy wzorcowaniu.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
1 cze

Monitorowanie pracy i kompetencji personelu w procesie zapewnienia wiarygodności wyników badań. Rola i zadanie kierownika technicznego.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.