13 kwi

Doskonalenie kompetencji kierownika w aspekcie zarządzania laboratorium i kompetencjami zespołu.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
14 kwi

Badanie hałasu przemysłowego i komunikacyjnego zgodnie z metodykami referencyjnymi. Zapewnienie spójności pomiarowej. Ocena niepewności.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
14 kwi

Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
15 kwi
16 kwi

Fluorescencyjna spektrometria rentgenowska XRF- specyfika metody.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
20 kwi

Realizacja wymagań norm: 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 w systemie zintegrowanym.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
21 kwi

Legionella – wykrywanie, oznaczanie i monitorowanie w świetle przepisów z uwzględnieniem zmian dyrektywy dotyczącej wody pitnej

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
21 kwi

Realizacja wymagań normy PN-EN 17025-2018-02 w codziennej praktyce laboratorium badawczego.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
21 kwi

Paliwa alternatywne. Stałe paliwa wtórne (SRF) - metody znormalizowane. Metody oznaczania zawartości biomasy w stałych paliwach wtórnych.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
21 kwi

Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Teoria i praktyka

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
22 kwi

Realizacja pomiarów strumienia objętości gazów emisyjnych w świetle wymagań normy PN-EN ISO 16911-1 oraz dokumentów z nią powiązanych.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
22 kwi

Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
22 kwi

EU ETS. Przydziały, monitorowanie i weryfikacja emisji CO2 w 4 fazie. Perspektywa prowadzącego instalację i perspektywa weryfikatora.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
23 kwi

Stwierdzenie zgodności i zasada podejmowania decyzji w praktyce laboratoryjnej w oparciu o dokument ILAC-G8:09/2019.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
27 kwi

Przegląd zarządzania skutecznym narzędziem systemowym i wsparciem w zarządzaniu laboratorium.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
27 kwi

Oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej wody – podstawy teoretyczne i realizacja metod badawczych

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
28 kwi

Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie - podejście praktyczne. Nowe wymagania od 2021 r.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.