7 gru

Chromatografia gazowa - walidacja metody i procedura oceny niepewności procesu

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
8 gru

Badania hałasu słyszalnego i ultradźwiękowego oraz drgań mechanicznych w środowisku pracy. Od przygotowania pomiarów do raportu z badań i oceny narażenia zawodowego.

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Kraków/ONLINE
8 gru

Audytowanie krok po kroku, czyli jak zostać kompetentnym audytorem systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.Kurs auditora wewnętrznego.

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Kraków/ONLINE
8 gru

Walidacja metod i szacowanie niepewności pomiaru- kurs dla początkujących i średnio zaawansowanych

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Kraków/ONLINE
8 gru

Pobieranie próbek powietrza, pomiary narażenia inhalacyjnego na aerozole oraz czynniki chemiczne. Strategie badań zgodności z wartościami dopuszczalnymi.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
8 gru

BHP w laboratoriach i pracowniach chemicznych- bezpieczna praca w warunkach szkodliwych. Wymagania stawiane przez rozporządzenia REACH i CLP.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
8 gru

Paliwa alternatywne. Stałe paliwa wtórne (SRF) - metody znormalizowane. Metody oznaczania zawartości biomasy w stałych paliwach wtórnych.

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 gru

Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego – Stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. Kierownik Spalarni Odpadów. Egzamin próbny.

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 gru

Zasady wypełniania sprawozdania rocznego w BDO. WARSZTATY

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
13 gru

Prowadzenie i kontrola badań zgodnie z zasadami DPL (GLP).

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
13 gru

Monitorowanie pracy i kompetencji personelu w procesie zapewnienia wiarygodności wyników badań. Rola i zadanie kierownika technicznego.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
14 gru

Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie - podejście praktyczne. Nowe wymagania od 2021 r.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
14 gru

Zarządzanie kompetencjami zespołu - wyzwania kierownika laboratorium akredytowanego.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
15 gru

Techniki statystyczne w praktyce laboratoryjnej - szacowanie niepewności pomiaru, stwierdzanie zgodności z wymaganiami, walidacja metod badawczych. Warsztaty komputerowe.

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Warszawa/ONLINE
15 gru

Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami, BDO - WARSZTATY.

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
15 gru

Analizy chemiczne pH, konduktometryczne, grawimetryczne i wolumetryczne. Szacowanie niepewności, zapewnienie metrologicznej spójności pomiarowej i aspekty praktyczne ww. analiz.

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Warszawa/ONLINE