4 sie
5 sie

Realizacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w codziennej pracy w laboratorium - najczęściej popełniane błędy.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
10 sie

Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
11 sie

Zarządzanie zespołem w laboratorium - doskonalenie kompetencji kierownika.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
12 sie

Analiza sensoryczna wody na podstawie obowiązujących norm.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
17 sie

Badania molekularne - PCR i Real-time PCR w laboratorium akredytowanym. Walidacja i szacowanie niepewności wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
19 sie

Monitorowanie pracy i kompetencji personelu w procesie zapewnienia wiarygodności wyników badań. Rola i zadanie kierownika technicznego.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
20 sie

Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
24 sie

Walidacja i szacowanie niepewności, jako proces w rozumieniu zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
2 wrz

Organizacja badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych wg. normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
8 wrz

Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS. Warsztaty laboratoryjne.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
7 wrz
8 wrz

Warsztaty bilansowania lotnych związków organicznych (LZO).

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Warszawa/ONLINE
8 wrz

Praktyczne podejście do analiz AAS ( wybór metody wraz z właściwą specyfikacją zakupów, weryfikacja, walidacja, szacowanie niepewności, plany potwierdzenia ważności wyników badań wraz z praktycznym zastosowaniem, kompetencje personelu).

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Warszawa/ONLINE
8 wrz

Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty.

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Warszawa/ONLINE
8 wrz

Techniki statystyczne w praktyce laboratoryjnej - szacowanie niepewności pomiaru, stwierdzanie zgodności z wymaganiami, walidacja metod badawczych. Warsztaty komputerowe.

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Warszawa/ONLINE
8 wrz

Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium.

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Warszawa/ONLINE
8 wrz

Spójność pomiarowa w chromatografii cieczowej w laboratorium akredytowanym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
24 lis

Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium.

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Zakopane/ONLINE