11 maj

Ustawa Prawo Wodne a wyzwania względem administracji i inwestora. Operaty wodnoprawne.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
11 maj

Wymagania dotyczące pomiarów poziomu hałasu oraz dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
11 maj

Laboratoryjne wyznaczanie wartości opałowej próbki biopaliwa stałego.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
12 maj

Wybór, weryfikacja oraz walidacja metod klasycznych ( metody wagowe, potencjometryczne, miareczkowanie, spektrofotometryczne)

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
13 maj

Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego: procesy, ryzyko, szanse.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
13 maj

Badania i interpretacja wyników analiz próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z pływalni na przykładzie oznaczania azotanów.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
13 maj

Prowadzenie i kontrola badań zgodnie z zasadami DPL (GLP).

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
18 maj

Monitorowanie pracy i kompetencji personelu w procesie zapewnienia wiarygodności wyników badań. Rola i zadanie kierownika technicznego.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
18 maj

Wykorzystanie auditu wewnętrznego jako narzędzia do doskonalenia systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
18 maj

Pomiary zanieczyszczeń emisji do powietrza. Poradnik pomiarowca na podstawie poradnika M2 MONITORING OF STACK EMISSIONS TO AIR.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
19 maj

Chromatografia gazowa - walidacja metody i procedura oceny niepewności procesu

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
19 maj

Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych wody z pływalni oraz urządzeń związanych z uzdatnianiem wody.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
20 maj

Szacowanie niepewności, zachowanie spójności pomiarowej i potwierdzenie ważności wyników pobierania próbek powietrza w środowisku pracy.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
25 maj

Decyzje środowiskowe oraz oceny oddziaływania na środowisko - warsztaty dla inwestorów.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
25 maj

ICP-OES - Interferencje, ich charakterystyka i sposoby eliminacji.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
25 maj

Kody UFI, portal PCN- nowy system zgłaszania mieszanin od 2021r.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.