19 sie

Realizacja wymagań normy PN-EN 17025-2018-02 w codziennej praktyce laboratorium badawczego

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
18 sie

Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
20 sie

PCR i real - time PCR jako skuteczne narzędzie diagnostyczne – projektowanie reakcji, analiza wyników walidacja metody i najczęściej napotykane problemy

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
25 sie

Techniki statystyczne w praktyce laboratoryjnej - szacowanie niepewności pomiaru, stwierdzanie zgodności z wymaganiami, walidacja metod badawczych.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
25 sie

Potwierdzenie ważności wyniku. Metody mikrobiologiczne i molekularne. Prowadzenie i ocena kart kontrolnych.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
26 sie

Od poboru próbki do wyniku badania. Źródła najczęściej popełnianych błędów i ich eliminacja. Wpływ na budżet niepewności.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
26 sie

Bezpieczna praca w laboratorium- bezpieczeństwo chemiczne i przeciwpożarowe.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
7 wrz

Fluorescencyjna spektrometria rentgenowska XRF- specyfika metody

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
8 wrz

Nowości w ustanowieniu spójności pomiarowej wyników pomiarów – nowelizacja dokumentu PCA DA-06

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 wrz

Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe w obiektach oraz na terenach z odpadami – obowiązujące wymagania prawne.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 wrz

Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 wrz

Doskonalenie wymagań dotyczących procesu badawczego w laboratorium chemicznym.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
10 wrz
14 wrz

Technika optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w iskrze: spark-OES - specyfika metody

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
15 wrz

Nowelizacja dokumentów PCA- DA-05 oraz DA-06

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
16 wrz

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w analizie instrumentalnej- wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
16 wrz

Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.