21 cze

Analiza śladu węglowego.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
22 cze

Ustawa Prawo Wodne a wyzwania względem administracji i inwestora. Operaty wodnoprawne.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
23 cze

Oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej wody – podstawy teoretyczne i realizacja metod badawczych

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
24 cze

Transport odpadów niebezpiecznych.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
24 cze

Podstawy teoretyczne i praktyczne wskazówki zastosowania - spektrometrii mas z jonizacją próbki w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS).

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
24 cze

Pobieranie próbek powietrza, pomiary narażenia inhalacyjnego na aerozole oraz czynniki chemiczne. Strategie badań zgodności z wartościami dopuszczalnymi.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
24 cze

Zarządzanie kompetencjami zespołu - wyzwania kierownika laboratorium zarządzanym zgodnie z wymaganiami normy 17025.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
29 cze

Dokumentowanie działalności laboratorium badawczym i wzorcującym działającym wg EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
29 cze
30 cze

Spójność pomiarowa w laboratorium emisyjnym. Świadectwa wzorcowań – niepewność wyznaczenia liniowości.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
1 lip

Pomiary emisji pyłów w teorii i praktyce.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
6 lip

Decyzje środowiskowe oraz oceny oddziaływania na środowisko - warsztaty dla inwestorów.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
6 lip

ICP-OES - Interferencje, ich charakterystyka i sposoby eliminacji.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
7 lip

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące błędy w badaniach mikrobiologicznych.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
7 lip

Realizacja pomiarów strumienia objętości gazów emisyjnych w świetle wymagań normy PN-EN ISO 16911-1 oraz dokumentów z nią powiązanych.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.